Възмездие трябва

Най-масово рекламираният продукт в България е безсмислието на съпротивата. Вялият и излишен „вот на недоверие” беше просто поредният рекламен клип от масираната кампания, която се води вече много десетилетия и която цели превръщането на народа от ковач на собствената съдба...

Невинност и възмездие

Георги Константинов На 20 февруари 2008 г. в т. нар. Народно събрание са се провели ожесточени дебати по повод внесена от депутат от „царската партия” добавка към Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (и свързаните с него обезщетения...