Гостоприемство и солидарност

Тъй като взаимопомощта и солидарността между хората лежат в основата на всяко свободно общество, в „Свободна мисъл“ се стараем да ги отразим, където и да ги срещнем. Дописката на този читател е бърз поглед към проявите на солидарност, които са...

Обединени за глобална промяна

„Обединени за глобална промяна“ е „гражданска група“ във Велико Търново, която работи за самоорганизиране и взаимопомощ сред хората. С това интервю с един от участниците в нея – Светльо – целим да запознаем читателите с мотивите, историята и дейността на групата. От...

Родителските кооперативи – малка стъпка към анархистко общество

През последните години се наблюдава тенденция на създаване на все повече „родителски кооперативи“. Какво е родителски кооператив? Отговорът е много прост – група от родители, които доброволно създават алтернатива на услуга, предлагана от правителството, (а и от някои частници) а...

Алтернативното образование

Анархизмът не приема нито идеята за пазарна търговия с човешките потребности, нито стремежа на държавата, обслужваща капитализма, да щампова биороботи с кастово предопределена функция на наемни работници и консуматори на натрапвани им стоки. Образованието от гледна точка на анархизма е...

1 2