Въоръженият „народ“

Срещу кого се въоръжават мутрите, ченгетата, бюрократите? Неведнъж от страниците на „СМ“ е било казвано, че основата на едно здраво общество на равни и солидарни хора е, поне докато има нужда от това, всеобщо въоръжаване на народа. Наскоро държавата в...