Слънчева енергия, пак не за всеки

Даже в сборника староеврейски страшни приказки за плашене на деца и вдетиняване на възрастни, наричан „света книга“, Слънцето е споменавано като пример за справедливост: грее над бедни и богати, над роби и господари. „Свещените“ текстове тънко подминават „дреболията“, че същото...

Екоселищата – самозаблуда или демагогия?

Основният закон на бизнеса е извличане на възможно най-висока печалба от каква да е дейност, което изисква възможно най-ниски разходи. Оттук и разходите за опазване на околната среда се оказват последна грижа. Единствено общественият натиск, от който често се възползва...