Достоен живот, Трифон Терзийски

печат

второ издание, 224 стр.

„Воден от поговорката, че
казаното се забравя, а написаното остава, написах кратка история на моя живот.
В своя житейски очерк
съмсе спрял повече върху сублимните моменти на моето минало инастояще.
Основният повод за издаването намемоарите ми е активното безкомпромисно участие на семейството ни в
партийнообществените борби и национални катаклизми в периода от 1923 г. до днес. С изнесените данни за нашето участие в
историческите борби за хляб и човешки прогрес не сме търсили лични облаги,

макар че сме се излагали на смъртна опасност. Друг фактор да публикувам брошурата „Достоен
живот” е активното ми участие в обществено-икономическата промяна след 10
ноември 1989 г.,както на национално, така и на регионално ниво.

През този период придобих ясна представа за
материалното и духовно падение
на българина. Влезнах в
борба с егоизма и алчността, със зависттта и подлостта.

Видях страшния човешки парадокс „ти му даваш, той те ругае, а когато
вземеш от него, той робски мълчи”. Приоритетна цел на мемоарите е анархистическият идеал,който през целия ми жизненпът е
определял категорично поведението ми.” •

Авторът

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *