Нищо няма да ни спре да пишем за свободата.na-hartia-1

Но много хора в България не разполагат със средства, време и познания, за да ни четат в Интернет. Единственият начин, да стигнем до тях, е хартиеното издание. Ние и нашите другари заделяме от собствените си средства, за да печатаме вестника на хартия. Не знаем докога ще успяваме да го правим.

Скоро ще обявим банкова сметка, на която ще можете да превеждате пари.

Може да се свържете с нас и да ни ги предадете на ръка.
Можете и да се абонирате себе си или други хора. Абонаментът за вестник „Свободна мисъл“ може да става до 15-то число на всеки месец във всички пощенски клонове на страната.

Български пощи поддържат абонамент и чрез Интернет.
каталожен номер: 649

  • за 1 година – 6,00 лв.
  • за 6 месеца – 3,00 лв.
  • за 3 месеца – 1,50 лв.
  • eдин брой – 0,50 ст.

На страницата на вестника в интернет се мъдри едно число – над 800 души, които са натиснали бутона за харесване.
Чудесно би било тази симпатия да се превърне и в по-сериозни съвместни дела, но всяко нещо узрява в своето време.
Нека не пресилваме нещата. Призоваваме ви за нещо по-малко. Вестникът излиза на хартия за онези, които не посещават редовно мрежата, било поради липса на време, отдават го на работа за прехрана, било поради липса на хардуер, тоест заради хронични парични затруднения. Тези хора стават все повече, а ако не успеем да ги мобилизираме за идеята или поне да ги запознаем с анархизма, би било илюзия да разчитаме на скорошна обществена промяна – макар че промени ще настъпят, но надали революционни, а по-скоро реакционни и не по наша инициатива.
За всеки брой харчим по 4-500 лева в печатницата.
После раздаваме тиража безплатно. Ако всеки от вас, който влиза в множеството „912 people like ФАБ”, отдели по левче месечно, Редколегията ще може да продължи да издава вестника, както на хартия, така и виртуално, а и ще спести средства за печат на книги по теорията и практиката на анархизма, от преводни и български автори.
Помощ от ваша страна би било и абониране за вестника, абониране на ваши приятели и близки, с което ще съдействате и за разпространението, която дейност никак не е безопасна напоследък.
Благодарим предварително и ви поздравяваме!

октомври 2013
Редколегия СМ

Можете да изпратите пари и с PayPal, като укажете email адреса fab@a-bg.org.