Тарас Житински – Любо братці любо

печат
Песен посветена на Батко Махно!