Позиция на ФАБ по отношение на авторското право

печат

Авторското право е пряко следствие от неестественото право на собственост върху обществените блага, което е неморално и вредно за човечеството. Неговите корени са в борбата на създателите на информация срещу корпорациите, които я разпространяват и в борбата на властта за налагане на ограничения върху свободното разпространение на информация, тоест, в класовите противоречия, типични за нашето общество. От правото на писателя, който не е искал вестниците да препечатват на поразия творенията му не е останало почти нищо.

Днес от неговият образ се ползват същите тези вестници, които не ни позволяват да четем същият този разказ, ако не сме платили именно на тях. В днешния си вид, авторското право всячески обслужва тези, които желаят да възпират и контролират прогреса на обществото в името на собствените си интереси. Законите са написани, за да пазят информационните гиганти като Майкрософт от жилата на обикновените хора като нас, които правят програмите с отворен код. Практически, те по никакъв начин не облагодетелстват обикновените българи, които създават инфромация, било то в процеса на професионалната си дейност, било в процеса на създаване на „свободна“ информация. Всяка информация, създадена на работното място остава по закон собственост на работодателя. Никоя информация, създадена под свободен лиценз, не се нуждае да я пазят мутри с качулки. Ние считаме, че понятието за авторско право, в смисъла на изключително право на използване на дадена информация, трябва да изчезне, заедно с всяко изключително право върху благата, полагащи се на всеки един от нас. На тяхно място предлагаме свободата да живеем достойно, да работим за обществото и да споделяме информация като свободни хора. 

Като първа стъпка към постигането на тези цели, ФАБ настоява пред управляващите:

 

  • Обект на авторското право да бъдат само произведения, изрично посочени като такива от автора им.
  • Авторското право и сродните му права да не подлежат на препродажба под никаква форма.
  • Авторското право да се закриля за не-повече от 10 години след създаването на произведението.
  • Всяко разпространение на обект на авторско право, извършено без цел на лично облагодетелстване, да не бъде преследвано от закона.
  • Да се стегнат юздите на престъпните органи, отчитащи дейност пред Големия Брат, без да се съобразяват дори със законите, написани под неговата диктовка.

       

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.