Първи май е денят – листовката на ФАБ

печат
Листовката няма нужда от обяснение – печатаме и разпространяваме.

Подготвихме две лица:

И един гръб:

 

Листовката от май 1886: