Протест срещу ACTA от 12 февруари

печат

Най-големият спонтанен народен протест от последните години