Балкански анархистки панаир на книгата в София / Balkan Anarchist Bookfair, Sofia, 09/2019

печат

По случай 100-годишнината на ФАБ нашата инициатива покани Балканския анархистки панаир на книгата в София през септември месец

*** for English please scroll down ***

13-ият Балкански анархистки панаир на книгата ще се състои в София от 26-и до 29-и септември 2019 г.
Панаирът ще се проведе в Национален студентски дом на пл. Народно събрание 10, в зали Централно фоайе и Камерна зала „Академик“.

Програма на събитията
Място на провеждане


Балканският анархистки панаир на книгата (БАПК) е събитие, което се организира от 2003 г. насам в различни балкански градове от местни колективи с цел да представи международна анархистка литература, да събере съмишленици и поддръжници (не само) от Балканите, за да дискутират и да споделят опит в антиавторитарните/ анархистките/автономните общности. 

БАПК досега:

2003 – Любляна https://bask2018.noblogs.org/2003-ljubljana-slovenia/

2005 – Загреб https://bask2018.noblogs.org/2005-zagreb-croatia/ 

2008 – София https://bask2018.noblogs.org/2008-sofia-bulgaria/ 

2009 – Солун http://balkanbookfair.blogspot.com/ 

2010 – Зренянин https://bask2018.noblogs.org/2010-zrenjanin-serbia/ 

2011 – Скопие https://bask2018.noblogs.org/2011-skopje-macedonia/ 

2013 – Любляна https://bask2018.noblogs.org/2013-ljubljana-slovenia/ 

2014 – Мостар https://bask2018.noblogs.org/2014-mostar-bih/ 

2015 – Задар https://bask2015.wordpress.com/ 

2016 – Янина https://bab2016.espivblogs.net/ 

2017 – Загреб https://bask2018.noblogs.org/2017-zagreb-croatia/ 

2018 – Нови Сад https://bask2018.noblogs.org/for-the-balkans-of-struggle-and-solidarity/ 

София не е била домакин на анархистки панаир на книгата от 2008 г. За нас е важно да организираме БАПК 2019 не само във връзка със 100-годишнината от създаването на първата анархистка федерация в България, но и с оглед на това, че считаме БАПК за събитие, което може да обедини и да укрепи нашето анархистко движение – в България и на международно ниво. 

Участието в панаира на книгата е отворено за всички антиавторитарни/ анархистки/автономни групи, издатели, инициативи, места и пр. (не само на Балканите) – каним всички да подпомогнат събитието с участие и материали.

За повече информация следете анархо-портала. 

Можете да се свържете с нас на fakb100@riseup.net

***

Balkan Anarchist Bookfair in Sofia in September

The 13th Balkan Anarchist Bookfair will be held in Sofia from 26th to 29th of September 2019. 

There will be more information about the venue and the program soon. 

The Balkan Anarchist Bookfair (BAB) is an event that has been organized by local collectives in different Balkan cities since 2003 with the purpose to present international anarchist literature, to bring together comrades and supporters (not only) from the Balkans, to debate and to share practice in the anti-authoritarian/anarchist/autonomous communities.

BAB in the past: 

2003 – Ljubljana https://bask2018.noblogs.org/2003-ljubljana-slovenia/

2005 – Zagreb https://bask2018.noblogs.org/2005-zagreb-croatia/ 

2008 – Sofia https://bask2018.noblogs.org/2008-sofia-bulgaria/ 

2009 – Thessaloniki http://balkanbookfair.blogspot.com/ 

2010 – Zrenjanin https://bask2018.noblogs.org/2010-zrenjanin-serbia/ 

2011 – Skopje https://bask2018.noblogs.org/2011-skopje-macedonia/ 

2013 – Ljubljana https://bask2018.noblogs.org/2013-ljubljana-slovenia/ 

2014 – Mostar https://bask2018.noblogs.org/2014-mostar-bih/ 

2015 – Zadar https://bask2015.wordpress.com/ 

2016 – Ioannina https://bab2016.espivblogs.net/ 

2017 – Zagreb https://bask2018.noblogs.org/2017-zagreb-croatia/ 

2018 – Novi Sad https://bask2018.noblogs.org/for-the-balkans-of-struggle-and-solidarity/ 

Sofia hasn’t held the anarchist bookfair since 2008. It is important for us to organize BAB 2019 not only in the light of the 100th anniversary of the first anarchist federation in Bulgaria but also as an event that can unite and strengthen our anarchist movement within Bulgaria and internationally. 

Participation in the bookfair is open to all anti-authoritarian/anarchist/autonomous groups, publishers, initiatives, places etc. (not just) from the Balkans. We call on everybody to support the event with participation and materials.

For further information follow the anarchy-portal.

You can contact us at fakb100@riseup.net

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *