Анархистки социален център в Куба

печат
Другарите от ИАФ разпространиха следната новина

На 5 май 2018, с отварянето на ABRA („Социален център и либертарна библиотека“) бе положено началото на ново място за самоосвобождението на група кубинци.

Това е плод на усилията на Taller Libertario Alfredo López (анархистка, анти-авторитарна и анти-капиталистическа инициатива, създадена през 2012 г., която е част от Федерацията на анархистите в Карибите и Централна Америка) заедно с ефективното и решаващо участие на асоциираните колективи като Observatorio Crítico Cubano, Guardabosques и други отделни инициативи.

Целта е да се създаде автономно и устойчиво пространство в Куба. Пространство за популяризиране на опити и практики, независими от всякакво чуждестранно или национално правителство или от институциите, които ги представляват, и фокусирано върху възможностите на участниците. ABRA ще практикува онзи вид общуване, за който мечтаем, приятелски отношения с околната среда, което води до минимално потребление и максимално незамърсяващи решения.

Това ново усилие е по същество анти-капиталистическо, като се има предвид, че капитализмът насърчава използваческите взаимоотношения между хората, върховенството, конкуренцията, печалбата, които не водят към обществото, което се стремим да постигнем. Тези форми на взаимоотношения, които капитализмът насърчава, се поддържат от държави, предприятия и корпорации, които доминират и ограбват света и нашата страна. По тази причина Социалният център застава в позиция диаметрално противоположна на капитализма.

От друга страна, еманципацията не е възможна без участие в общността. Ето защо ABRA съществува вътре в общностите и реагира на потисничеството, от което страдат, или на победите, които постигат чрез своите борби. ABRA се стреми да осигури пространство за различните форми на общество, за отделни личности и групи по интереси, които не са ограничени от тесните рамки на противопоставянето „правителство срещу опозиция“, и които предлагат директен и автономен подход към проблемите на ежедневието и творчеството във всички аспекти на живота.

Това пространство активно стои срещу дискриминацията по раса, етническа принадлежност, пол, сексуалност, сексуална ориентация, полова идентичност, местоположение, образование, икономически статус и всякакъв друг вид, който застрашава достойнството на човека. По същия начин това пространство разпознава разнообразието от мисли (политически, идеологически, морални и т.н.), без да се отказва да развива собствена насока.

ABRA е място за установяване на взаимоотношения в средата на комерсиализиран и наблюдаван град, което може да служи за получаване на информация, недостъпна на местно, национално и международно ниво. Това е пространство за самостоятелно обучение, чествания, празненства, срещи; стремящо се да насърчи несигурната контра-културна сцена, която е продуктивна и самодостатъчна, съществуваща към момента в Ла Хавана и в региона на Куба.

Социалният център е пространство на хоризонтално социално общуване, за да даде глас на онези национални и международни събития, които не попадат в новините на доминиращите информационни агенции, но предлагат анти-авторитарна и освобождаваща гледна точка, която всъщност е в интерес на нас, които се борим в Куба.

Тук средствата и целите не си противоречат: те са хоризонтални, извършвани от свободни индивиди и постигат ефективно участие чрез пряко действие.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.