Анархистката федерация (Великобритания)

печат

Принципи и цели на анархистката федерация

АНАРХИСТКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

Цели и принципи

1) Анархистката федерация е организация на анархисти за революционна класова борба. Ние сме за премахване на всички йерархии и работим за създаването на световно безкласово общество: анархистки комунизъм.

2) Капитализмът се основава на експлоатацията на работническата класа от управляващата класа. Но неравенството и експлоатацията се изразяват и по отношение на раса, пол, сексуалност, здраве, способности и възраст и чрез тях една част от работническата класа потиска друга. Това ни разделя, води до липса на класово единство в борбата, от което се ползва управляващата класа.

Потиснатите групи се подсилват от самостоятелното действие, което отправя предизвикателство към отношенията на обществена и икономическа власт. За да постигнем своята цел, ние трябва да се простим с властта върху другите както на лично, така и на политическо ниво.

3) Ние смятаме, че борбата срещу расизма и сексизма е също толкова важна, както и другите аспекти на класовата борба. Анархисткият комунизъм не може да се постигне, докато съществуват сексизмът и расизмът. За да бъдат ефективни в своята борба срещу потисничеството както в обществото, така и вътре в работническата класа, жените, лесбийките и хомосексуалистите, чернокожите могат в дадени моменти да се организират независимо. Но това трябва да бъде само като хора от работническата класа, тъй като междукласовите движения крият истинските класови различия и постигат малко за тях. Пълното равноправие не може да се постигне без премахването на капитализма.

4) Ние сме против идеологията на движенията за национално освобождение, която твърди, че има някакъв общ интерес между местните шефове и работническата класа пред лицето на чуждото господство. Но ние твърдо подкрепяме борбата на работническата класа срещу расизма, геноцида, етноцида и политическия и икономически колониализъм. Ние сме против създаването на нова господстваща класа. Ние отхвърляме всякакви форми на национализъм, тъй като той служи единствено за ново разделение в световната работническа класа. Работническата класа няма страна и националните граници трябва да бъдат премахнати. Ние се стремим да изградим анархистки интернационал, който да работи с другите свободни революционери по света.

5) Едновременно с експлоатацията и потисничеството на мнозинството от хората, капитализмът застрашава света чрез война и унищожаване на природата.

6) Не е възможно да се премахне капитализмът без революция, която ще избухне на основата на класовия конфликт. Господстващата класа трябва да бъде победена изцяло, за да се постигне анархисткият комунизъм. Тъй като господстващата класа няма да се прости с властта без въоръжена сила, революцията ще бъде време за насилие и време за освобождение.

7) Съюзите по своя характер не могат да станат средства за революционното преобразуване на обществото. Те трябва да бъдат приети от капитализма, за да функционират и затова не могат да играят роля в неговото премахване. Професионалните съюзи разделят работническата класа (между работещи и безработни, търговия и занаяти, квалифицирани и неквалифицирани и пр.) Дори синдикатите са ограничени от фундаменталния характер на съюзническите идеи. Съюзът трябва да може да контролира своите членове, за да може да сключва сделки с ръководството. Неговата цел, чрез преговори, е да постигне по-справедлива форма на експлоатация на трудовата сила. Интересите на лидерите и представителите винаги ще бъдат различни от нашите. Нашият враг е класата на шефовете и макар да е необходимо да се борим с нея за по-добри условия, трябва да осъзнаем, че реформите, които постигаме днес, могат да ни бъдат отнети утре. Нашата крайна цел трябва да бъде пълното премахване на надничарската робия. Работата чрез съюзите никога няма да го постигне. Въпреки това, ние не караме хората да напускат съюзите, докато тяхното съществуване не се обезсмисли от революционното събитие. Съюзът е обща отправна точка за мнозина работници. Инициативите на голямата маса могат да ни подсилят в битката за анархисткия комунизъм. Важно е да се организираме колективно, да доказваме пред работниците, че те сами трябва да държат контрола върху борбите.

8) Истинското освобождение може да дойде единствено чрез революционна самостоятелна дейност на работническата класа в масови мащаби. Едно анархистко комунистическо общество означава не само сътрудничество между равни, но активно участие в оформянето и създаването на това общество по време на революцията и след нея. Във време на размирици и борби хората ще трябва да създават свои революционни организации, които ще бъдат контролирани от всички участващи в тях. Тези самостоятелни организации ще бъдат вън от контрола на политическите партии и вътре в тях ние ще научим много важни уроци за самостоятелната дейност.

9) Като анархисти ние се организираме във всички сфери на живота, за да се опитаме да стимулираме революционния процес. Вярваме, че една силна анархистка организация е необходима, за да ни помогне за тази цел. За разлика от така наречените социалисти или комунисти ние не желаем власт или контрол за своята организация.

Ние признаваме, че революцията може да се извърши само пряко от работническата класа. Революцията обаче трябва да се предшества от организации способни да убеждават хората в алтернативата и метода на анархисткия комунизъм.

Ние участваме в борбата като анархисти комунисти и се организираме на федеративна основа. Отхвърляме сектантството и работим за обединено революционно анархистко движение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *