Чомски за анархизма, класическия либерализъм, предателството на левите интелектуалци и др.

печат

Много интересен разговор на Ноам Чомски с холандски активисти,  месец март 2011г. Темите, които са засегнати в дискусията са анархизма и анархо-синдикализма като част от  традицията на класическия либерализъм, пост-модернистичните изгъзици на „левите интелектуалци“, които предават интересите на трудещите се, десния популизъм, демокрацията, образованието и др.