Анархизмът в 21 век

печат

Откъс от брошура, посветена на 100-годишнината

» » » продължава от миналия брой

Техническият прогрес

Днешните технологии позволяват да се сведе до минимум човешкият труд и същевременно да се повиши значително ефективността на производствения процес, като се обезпечи пълно изобилие при минимални човешки усилия. Това ще освободи огромно количество време за всеки, което може да бъде използвано и за участие в обществените процеси. В рамките на капиталистическата система подобно развитие е невъзможно, защото – частна или държавна собственост – машините носят дивиденти само на собствениците си. Затова и поради ред други причини, развитието на анархията следва да се свърже с комунистическата икономическа система. По-надолу, с примера на съществуващи вече технологии ще покажем как може да функционира тази система и как капитализмът пречи на пълното разгръщане на потенциала на новите технологии.

3D-принтери във всеки дом

Дори само пълното развитие и разкриване на потенциала на 3D-принтерите е в състояние да унищожи днешната пазарна система с парите и покупко-продажбите. 3D-принтерът може да се нарече с право комунистическа технология, позволяваща да се удовлетворят всички потребности на всеки човек. 3D-печатът в производствената сфера е това, което е интернет в сферата на комуникацията и информацията или Интернет на нещата за разпределението и снабдяването.
Още днес, както ще видим с няколко примера, възможностите на 3D-принтерите изглеждат безгранични. Занапред те ще се усъвършенстват още повече и в развитите страни ще влязат във всеки дом, обикновен предмет на бита, какъвто е компютърът днес.
В капиталистическото общество пълното разгръщане на капацитета на тази технология е невъзможно поради аналогични причини като за интернет – правителствата се стремят да го контролират и се борят със свободното разпространение на информацията. Законите за „авторското право“ преследват и наказват като „пиратски“ разпространението на нелицензирани 3D-програми, чертежи и печат на забранени предмети. Със забраните те целят съхранението на пазара с покупко-продажбите. Тези мерки затрудняват свободното развитие и разпространение на 3D-печата.
В създаването на програми за 3D-принтерите в една комунистическа икономика ще участват масово както любители и ентусиасти, така и професионалисти, а потребители ще бъдат всички. Повсеместното разпространение на 3D-принтери и свободната циркулация на информацията ще преобразят изцяло обществото – във всеки дом ще има както компютри, така и 3D-принтери. Това ще позволява да се създават всякакви продукти с помощта на свободно сваляне от интернет и ползване на всякакви програми/чертежи за 3D-производство от всеки и от всички.
Струва си да се посочи, че 3D-принтерите на близкото бъдеще могат да променят изцяло обществено-икономическата система. Днес те произвеждат от храна и оръжие до мостове, жилищни домове и нови 3D-принтери. Много от тях вече са напълно достъпни за хората със „среден“ доход, а производството им се развива и удивлява всяка година с невероятни възможности. Още преди революцията това ще унищожи цели сектори на капиталистическата икономика и ще създаде допълнителни предпоставки за комунистическата.

Бъдещето се приближава с мълниеносна скорост

В Китай за три часа с 3D-принтери са „напечатали“ двуетажна вила с електроинсталацията, водопровода, банята, тоалетната и мебелите. Без строителен боклук и абсолютно безвредно за околната среда – с материали, събрани от промишлени отпадъци. Вилата има солидна топлоизолация – през лятото в нея не е горещо и зимата не е студена. Тя е водоустойчива, огнеупорна и даже защитена от земетресения. Стойността ѝ е по-ниска от строените по „класическия“ начин. В Китай планират в близко бъдеще масов „печат“ на такива къщи.
В Токио работниците в международното летище са заменени с роботи, 5 робота ще метат и мият подовете на етажите, още три робота ще служат за носачи, а останалите работници ще бъдат оборудвани с екзоскелети, което ще им позволи да вдигат тежки товари, без да вредят на здравето си и без прекомерни усилия.
Подобни новини могат да се прочетат или чуят все по-често. Роботи, екзоскелети, андроиди, роботизирани протези, управляеми с мисълта… Това не е реквизит от фантастичен филм, а е самата настъпваща реалност. Вече съществува богата гама бойни роботи, роботи за сферата на обслужването, за физически труд, самообучаващи се роботи, способни да правят самостоятелни изследвания и да изобретяват лекарства. Подобно ниво науката е достигнала и в други сфери – летящи дронове, ховърбайкове (нещо като летящи килимчета), невидими плащове, чипове, които контролират мозъчната дейност… Разработват се или вече са разработени множество други фантастични технологии.
За да осъзнаем, колко много тези технологии са променили живота ни, е достатъчно да сравним тези от тях, без които той е немислим днес, с тяхното битие до неотдавна. Преди две-три десетилетия преносимите компютри бяха относителна рядкост и твърде примитивни в сравнение със сегашните, които са почти във всеки дом. Без тях не би могло да работи ни едно предприятие и учреждение. Размерите на паметта им са такива, че и най-смелите предположения на фантастите от 80-те и 90-те години на ХХ век изглеждат смешно. Интернет обезпечава достъп до 99% от произведенията на световната култура: живопис, литература, музика, кино и т. н.; осигурява оперативен достъп до новостите от огромен брой източници на информация; освен това е основно средство за комуникация, на път да елиминира пощата, телефонните връзки и много други. Той предоставя немислими в близкото минало възможности в сферата на разпространение на информацията, за провеждането на гласувания и референдуми и пр. Ако преди 20 или 30 години някой би казал, че днес всеки ще има в джоба си миниатюрен компютър със стотици функции на телефон, грамофон, диктофон, компютър, с чиято помощ може да се влиза в интернет и да се получи достъп до 99% от световната информация, да се свързваме и общуваме с хора от всяка точка на планетата и т. н, … биха го взели за побъркан мечтател.
Днес е трудно да си представим живота без компютър, без мобилен телефон и без интернет. Тяхното развитие през последните 20 години може да ни даде приблизителна идея за това какви ще бъдат промените след още 20 години, колко по-фантастични ще станат днешните и неизбежните нови технологии: роботи, 3D-принтери, робопротези, дронове и андроиди, екзоскелети, разработваните ховърбайкове и невидими плащове… Всичко това ще предизвика невероятни изменения в живота на всеки от нас. Но основният въпрос е: как новите технологии ще променят обществото? Какво ще дойде на смяна на съвременната политическа, икономическа и социална система?

Роботизация на производството и сферата на услугите

Да се построи икономиката изцяло върху 3D-принтери е невъзможно. Някой трябва да приготовлява суровините, а сигурно ще останат и други сфери на услуги и производства. Масовите серии също няма да изчезнат напълно. В тези области обаче днес е на ход роботизацията: роботи заместват не само физическия, но в значителна степен и умствения човешки труд, както в производството, така и в сферата на услугите. В капиталистическото общество това вещае социален взрив, какъвто по-рано не е имало. Милиарди безработни ще се окажат ненужни за пазара на труда. Капитализмът ще навлезе в неразрешимо противоречие сам със себе си – новите технологии позволяват да се произвежда огромно количество стоки, които няма на кого да бъдат продадени – покупателната способност на милиардите безработни ще клони към нула (1). Заговориха за гарантиран нетрудов доход за всеки безработен и за други подобни социални програми и реформи, но когато безработните станат милиарди, капитализмът става безсмислен дори и за собствениците: техните роботи произвеждат, но за да бъдат изкупени стоките им, трябва се да раздават и пари. Като се плаща на купувачите, не може да се спечели и стотинка.
Алтернативата в капиталистическата система е изтреблението на по-голяма част от населението на планетата, която ще стане ненужна за така наречения „елит“. С помощта на програми за контрол на раждаемостта, долнокачествена храна и други постепенни мерки или жестоко, посредством геноцид, по модела на Сталин или Хитлер (2). Но и това би било временно „решение“, защото концентрацията и централизацията на капиталите във все по-малък брой ръце ще произвеждат все нови и нови „излишни“… до края на човешкия род.
Тази смъртоносна тенденция има само една реална алтернатива – създаването на комунистическа икономика при развита информационна анархия. Тя ще предостави произведените блага на цялото човечество, а не на намаляващия брой най-едри корпорации, заплашващи да се превърнат в един-единствен глобален капиталист-чудовище. Автоматизираната икономика не трябва да се оставя в ръцете на частния капитал или на държавния апарат (3). Те трябва да бъдат унищожени, а производството и разпределението на благата – поставени под обществен контрол. Световната икономика е способна да осигури изобилие и да удовлетвори основните човешки потребности на всички и на всеки още днес. Трябва „само“ да се преодолее настоящата социаликономическа и политическа система, чийто резултат е абсолютното неравенство между различните региони, страни и социални класи. Тогава автоматизацията и роботизацията на производството и услугите ще създадат такова изобилие на блага, което ще позволи на цялото човечество да живее според нуждите си. При това целият физически и значителна част от умствения труд ще бъдат извършвани от роботите с тяхната фантастична производителност на блага. Целият въпрос се свежда до това, кой ще контролира (4) тези блага – корпорациите и държавите (5) или цялото човечество? •

(следва)


БЕЛЕЖКИ:

(1) Точният момент, в който описаната криза стане очевидна, трудно може да бъде прогнозиран, защото зависи от много фактори. Още повече, че властниците се страхуват от него и правят всичко възможно, за да го отложат максимално. Човешките общества обаче се развиват според неписани закони, срещу които законите, налагани с полиция, армия и съд, не могат да сторят много.
(2) Разликите между двата модела са предимно идеологически, или по-точно нацизмът е нисшата фаза в развитието на болшевизма: първият е неосъществен преход (поради резултатите от Втората световна война) от частния към държавния капитализъм в “една отделно взета страна“.
(3) Тенденцията е към преобразуване на транснационалните корпорации в глобална империя, така че разликата скоро ще бъде чисто формална. Бариера пред тази тенденция обаче е неравномерното (изпреварващо или изоставащо) развитие на страните, регионите и континентите.
(4) Дали контролът ще се извършва под форма на „собственост“, „преразпределение“ или „изравняване“, не е от голямо значение. От значение е кой го упражнява – едно “избрано“ малцинство или цялото общество от равнопоставени индивиди.
(5) Напомняме, че държавата е апаратът, образуван от различните бюрократични и военно-полицейски институции на властта


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.