Анархизмът в XXI век

печат
През този месец излезе най-новата книга на Георги Константинов Анархизмът в XXI век, 480 страници, издателство ШРАПНЕЛ.

Макар и без претенции за изчерпателност, изданието определено е най-сериозното и глобално разглеждане на миналото, настоящето и бъдещето на анархизма, издавано на български език.
Откъси от Анархизма в XXI век публикувахме и ще продължим да публикуваме в последователни броеве на вестника. Много от главите са развитие и продължение на теми, публикувани като отделни статии през годините. Много други обаче срещаме за пръв път на страниците на книгата и особено интересни са онези, в които авторът навлиза в най-конкретни и практически въпроси на свободното общество като четиричасовия работен ден, възнагражденията, вътрешния ред и справянето с престъпността. Примери от историческия раздел смятаме да доразработим в предстояща рубрика за революциите по света в миналото, особено по-малко известните и избухналите в по-отдалечени кътчета от земята.
Книгата е разделена на три части. В първа част е направен задълбочен преглед на анархизма с основните практически проблеми пред изграждането на свободното общество в контекста на настоящето и бъдещето. Някои от разгледаните теми са:

• Що е анархизъм?
• Ще ни запитат възможно ли е да съществува общество без държава
• Основните идеи, структури, икономика, функциониране, социални и международни отношения в анархистическото общество
• Революционни опити за изграждане на анархистическо общество
• Актуализиране на анархистическите принципи и програма
• Роботронната революция и Глобализацията
• Роботронната революция (РР) и Социалната
• Социалната смърт на класите в индустриалното общество
• Краят на държавния капитализъм
• Социална революция или ново Средновековие
• Структури и функциониране на анархистическото общество
• Охрана на вътрешния ред, революционно право и трибунали
• Защита на революцията
• Комунистическата икономика (КИ) (цел, планиране, производство, разпределение и снабдяване)
• Четиричасов работен ден
• Проблема за възмездяване на тружениците за положения от тях труд
• Създаване и обслужване на инфраструктурата
• Планирането
• Разпределението на трудовите задачи в общност, в която трудът все още е задължителен
• Науката като методология за намиране на всички и всякакви социални решения
• Екология
• Анархокомунистическото общество в условия на Роботронната революция
• Възможните възражения

Втора част е преглед „в галоп през революциите“ от зората на политическата история до наши дни – с примери от Древен Египет, Гърция и Рим, епохите на Ренесанса и Реформацията, Стенка Разин, Пугачовщината, капиталистическите революции в Англия, САЩ, Франция и другите европейски страни през XVIII-XIX век, Лионската Комуна, Бакунин, Маркс и Парижката Комуна, двубоят Бакунин-Маркс и краят на Интернационала, Япония от епохата Мейджи, държавнокапиталистическата революция в Русия и генезиса на „Новата класа“, Кронщад, съветския империализъм, кризата и „катастройката“, Испанската революция от 1936 г., въстанията и революциите в Китай през XIX-XX век, Унгарската революция през 1956 г, „Червеният май“ през 1968 г., Полша от 1968 до 1981 г., преодоляването на революционната ситуация през 1989 г., спрените на полупът Арабски революции, искриците в Чиапас и Рожава, равносметка от историческия опит, изведените поуки и кардинални въпроси.
Трета част, озаглавена Въпроси на общата и специална теория на социалната революция, обхваща теоретичните разработки по стратегията и тактиката на анархистическата революция, разглежда въпросите на революционната програма и отворения характер на анархистическата теория, прави опит за „пътна карта“ на Социалната революция и завършва с теми за разработване от тези, за които Социалната революция ще бъде делото на живота им като предизвикателство към читателя, за когото краят на книгата ще бъде начало. •

Редколегия на Свободна мисъл


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.