Анархията работи

печат
След няколко години доброволен труд на различни хора, българското издание на „Анархията работи“ най-сетне е публикувано. Засега само електронно, на адрес www.anarchy.bg. За нас няма свещени текстове и ако съзнателно сме сторили някъде неточност или отклонение от оригинала, то е от желание да направим книгата възможно най-полезна за читателите. Вероятно са възможни редица подобрения, но предпочетохме да я издадем с малки слабости, вместо да търсим перфектното издание някъде в далечното бъдеще.

Авторът се е постарал да събере и опише около деветдесет примера за „работеща анархия“. Макар да няма „чисто“ анархистко общество, всички те показват, че анархистките обществени отношения са не само възможни, не само полезни, но, може би, единственото устойчиво решение на проблемите, пред които е изправено човечеството. Подборът на примерите не е случаен, а се води от структурата и тематичното разделение на книгата – различните примери илюстрират различни елементи от безвластническата теория, отговарят на популярните критики към нея и носят информация, която може да бъде полезна за всеки, желаещ да я популяризира. Книгата може да бъде използвана както като справочник върху различните аспекти на анархизма, така и за придобиване на по-обширен поглед върху теорията на движението.

При все това „Анархията работи“ неизбежно носи отпечатъка на своите автори, а българският превод – и на преводачите си. Освен че има технически слабости и неточности, тя не претендира, а и не би могла да бъде представителна за цялото движение на анархизма. Не всички анархисти биха се съгласили с всичко написано в нея, но и никой няма нужда от това. Книгата е достатъчно ценна сама по себе си, като помощник в пропагандата и разбирането на теорията и практиката на анархизма.

zearendil


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.