Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

печат
Започваме публикацията на книгата под горното заглавие с надеждата, че тя ще послужи за самообразованието на българските анархисти.


Предисловие към руския превод

Оригиналното название на произведението е: Често задаваните въпроси за анархизма. На руски то е променено като Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори. Доколкото е възможно, са съхранени преводите на цитатите.
Андрей. Рязан, 2004 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА:

1. Анархизъм
1.1 Произходът на думата „анархия“
1.2. Какво означава анархизмът?
1.3. Защо анархизмът се нарича още либертарен социализъм?
1.4. По какво се различават социалистите от анархистите?
1.5. Появата на анархизма.
2. Цели на анархизма.
2.1. Същността на анархизма.
2.2. Свобода.
2.3. Отношението на анархистите към организацията.
2.4. „Абсолютна“ свобода.
2.5. Равенство.
2.6. Солидарност.
2.7. Воля.
2.8. Отношение към йерархията.
2.9. Идеалите на едно анархично общество.
2.10. Против йерархията.
2.11. Пряка демокрация.
2.12. Съгласието като алтернатива на демокрацията.
2.13. Индивидуализъм и колективизъм.
2.14. Волунтаризъм.
2.15. Човешката природа и анархизмът.
2.16. Свръхчовека.
2.17. „Второразрядния“.
2.18. Тероризъм и анархизъм.
2.19. Етика на анархизма.
3. Сравнителна класификация на анархистическите течения.
3.1. Различия между анархоиндивидуализма и анархосоциализма.
3.2. Разновидности на анархосоциализма.
3.3. Еко-анархизмът.
3.4. Пацифизъм и анархизъм.
3.5. Анархофеминизмът.
3.6. Култура на анархизма.
3.7. Анархизъм и религия.
3.8. Чист анархизъм.
4. „Класици“ на анархизма.

РЕЗЮМЕ НА ИСТОРИЯТА НА АНАРХИЗМА ПРЕЗ XIX – XX  ВЕК

Източници: У. Годуин, М. Щирнер, П. Ж. Прудон, М. Бакунин
Анархистите в Първия Интернационал и в Парижката комуна.
Анархистическото движение на границата на XIX и XX век
П. А. Кропоткин
Революционен синдикализъм, анархосиндикализъм и FORA
Анархистите във Великата руска революция от 1917-1921
Анархистите и гражданската война в Испания през 1936-1939
1968 г. и съвременното анархистическо движение

Въведение

Пролетарии от целия свят, дълбоко в душите си търсете и създайте истината: никъде другаде не ще я откриете.
Пьотр Аршинов. История на Махновското Движение

Тази книга е написана от анархисти от целия свят, като опит да се обобщят анархистическите идеи и теория. Този текст е съвместно усилие на анархистически групи за предоставяне на полезна информация за анархистическите организации и дискусионни клубове с надеждата, че идеите на анархията ще бъдат реализирани. Тук са представени аргументи, които доказват защо хората трябва да бъдат анархисти, както и опровержение на обичайните доводи срещу анархизма, с които се сблъскваме. Освен това, този документ е опит да се възстанови доброто име на анархизма и истинското значение на думата Анархия.
Тъй като анархистическите идеи изглежда са в несъгласие със „здравия разум“ (например с „ние се нуждаем от държава и капитализъм“), трябва да посочим защо анархистите мислят така. За разлика от много политически теории, анархизмът отрича стереотипите и вместо това изгражда своите идеи и идеали въз основа на задълбочен анализ на човешкото общество, както и на принципите на човечността. За да може читателят правилно да разбере същността и принципите на анархизма, ние представихме своите аргументи в максимално разширена форма, без да ги опростяваме. Макар че размерът на книгата може да изплаши случайния читател, нейната големина е оправдана.
Също така, читателите могат да ни обвинят в чести цитирания: цитатите са удобен начин да избегнем необходимостта да мислим (А. Милн). Това не е така. Включили сме многобройни цитати от известни анархисти по три причини. Първо, за да покажем, че не следваме сляпо идеите на Класиците на анархизма. Второ, което е най-важно, то ни позволява да свържем миналото на анархизма с неговото настояще. И накрая, цитатите се използват за предаване на самите идеи, а не на тяхното описание.
Освен това цитираме много, както за да дадем възможност на читателите да формират мнението си за цитираните произведения, така и за да спестим място. Например цитатът на Ноам Чомски за държавната подкрепа на капитализма предполага, че аргументите ни се основават на факти и ние, без да представяме всички аргументи, се позоваваме на твърдението на Чомски. Заинтересованите читатели могат да прочетат цитирания текст, ако искат да научат повече за това.
Трябва също така да разкажем историята на създаването на тази книга. Тя започна през 1995 г., когато група анархисти се събраха, за да напишат опровержение на изявленията на привържениците на либертарните капиталистически идеи, че са анархисти. Участвалите в този проект прекараха много часове в разговори с тези хора за това могат ли капитализмът и анархизмът да съществуват заедно. Накрая, групата активисти реши, че е най-добре да състави тази работа под формата на отговори на „Често задавани въпроси“, обясняващи защо анархистите ненавиждат капитализма и защо анархокапитализмът не е анархизъм.
Много се надяваме, че свършихме полезна работа за анархистите и другите противници на капитализма. Може би дори ще трябва да благодарим на много „либертариански“ капиталисти за появата на тези „Често задавани въпроси за анархизма“, защото именно техните глупави аргументи и спорове с анархисти ни подтикнаха да започнем тази работа. За тях обаче това ще бъде твърде голяма чест, защото извън интернет те са нищо. Те само успяха да ни нервират със своите глупости. Затова разделите F и G, които се състоят предимно от ранния вариант на „Често задаваните въпроси за анархизма“, са включени, само за да опровергаят мнението, че един анархист може да бъде привърженик на капитализма. Подобни твърдения се срещат и в интернет, въпреки че в реалния живот не би трябвало да ги опровергаваме, тъй като почти всички анархисти са съгласни с това, че анархокапитализмът не е анархистическа теория и че неговите поддръжници не са част от анархистическото движение.
По този начин „Често задаваните въпроси за анархизма“, които се появиха по горната причина, се разшириха и станаха много повече, отколкото си представяхме в началото. Тази работа се превърна в своеобразно въведение в анархизма, в неговите идеи и история. Анархистите вярват, че няма леки пътища, че свободата трябва да се основава на индивидуалната отговорност и затова тази книга е разгърната. Тя оспорва многото твърдения, че анархистическите идеи са напълно нереалистични. Също така осъзнаваме, че далеч не всички въпроси, които сме разгледали в тази книга, се задават често. Просто искахме да включим в нея максимума от аргументите, които имаме.
Сигурни сме, че много анархисти няма да се съгласят на 100% с това, което сме написали. Това е нормално явление в движение, основано на индивидуалната свобода и критичното мислене. Въпреки това сме уверени, че повечето анархисти обикновено ще се съгласят с основната част от работата ни. Ние уважаваме мнението на онези, които не са съгласни с някои от тезите ни, защото истинското изразяване на анархистическите идеи и идеали се състои в свободата на всяко мнение. В анархистическото движение има много разногласия и спорове върху различните аспекти на анархистическата теория и практика. Анархистите винаги са толерирали различните гледни точки по отделни въпроси и винаги са били готови да работят заедно, въпреки незначителните разногласия. Опитахме се да отразим това и се надяваме, че успяхме да представим идеите на най-разнообразните тенденции в анархистическото движение.
Настоящата работа не е ортодоксална теория на анархизма, която всички анархисти трябва да спазват вярно, а е отправна точка за изучаване на анархизма и за прилагане на анархичните идеи. Смятаме, че анархизмът е жива теория, постоянно развиваща се от множество независими, индивидуални и колективни усилия. Само чрез прилагане на нашите идеи на практика човек може да открие техните силни и слаби страни и като ги вземе под внимание, да разработи анархистическата теория в нови направления и в светлината на новия опит. Надяваме се, че това произведение отразява процеса на самостоятелни действия и самообразование и помага за неговото осъществяване.
Сигурни сме, че има много въпроси, които не са разгледани в тази книга. Ако се интересувате от нещо, което искате да добавим, коментираме или включим в тази работа, трябва да се свържете с нас. Книгата не е наша „собственост“. Тя принадлежи на цялото анархистическо движение и е създадена, за да се превърне в постоянно развиваща се, жива теория. Искаме тя да расте и да се разширява с нови идеи от възможно най-много хора. Ако искате да участвате в тази инициатива, свържете се с нас. Ако някой (особено от анархистите) иска да се запознае или да разпространи тази работа, не бива да се стеснява. Това е ресурс на анархистическото движение. Поради тази причина гарантираме, че „Често задаваните въпроси за анархизма“ са и винаги ще останат достъпни за всички безплатни публикации.
Надяваме се тази книга да ви накара да мислите. Също така се надяваме, че благодарение на нея поне някои хора ще станат анархисти и това ще ускори създаването на анархистическо общество. Въпреки многото неуспехи в анархистическото движение, ние, създавайки тази книга, показахме, че анархизмът, въпреки всичко, беше и си остава жизнеспособна, последователна революционна идея.
Посвещаваме тази си работа на милионите анархисти, живи и мъртви, на онези, които са се опитвали и се опитват да създадат един по-добър свят. „Често задаваните въпроси за анархизма“ бяха публикувани за първи път на 19 юли 1996 г. в чест на 60-тата годишнина от испанската революция от 1936-39 г. и посветени на героите на испанското анархистическо движение. Надяваме се, че нашата работа ще помогне за освобождаването на света.
Авторите на „Често задаваните въпроси за анархизма“: Йън Маккей, Гари Елкин, Дейв Нийл, Ед Бораас

Благодарни сме за приноса към развитието на анархизма на: Андрю Флуд, Майк Болард, Франсоа Кокет, Джамал Хана, Майк Хабен, Грег Алт, Чък Мънсън, Полин Маккормак, Нестор Махно. А също и на нашите колеги анархисти от всички страни и организации! •

Превод от руския превод на Андрей (Автономно действие – Рязан)
(следва)


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *