АНАРХИЯ 21

печат
» » » продължава от миналия брой

ГЛАВА 5: СТРУКТУРАТА

За ефективната дейност на групата са необходими следните компоненти:
– Вътрешен онлайн бюлетин;
– Месечни срещи на членовете на групата;
– Членски внос.
Онлайн бюлетинът съобщава новини, обявява планирани дейности, обсъжда детайлите на текущите събития, прави предложения и пр. Онлайн разпространението трябва да бъде затворено. Това означава:
а) създаване на отделна кутия за електронна поща, която се използва изключително за това разпространение
б) използване на криптирана връзка PGP (алгоритъм за автоматично шифроване)
Въпреки че членовете на групата се виждат доста често, месечната среща не е обикновена среща на приятели. Такива срещи са необходими, за да се направи преглед на извършената работа през последния месец и да се обсъдят бъдещите планове, да се разпределят нови отговорности и задачи.
Препоръчително е да започнете срещата с индивидуален месечен доклад от всеки член на групата. Ако някой не е изпълнил задачите, възложени му от екипа, и не е оправдал надеждите на другарите си, той със сигурност ще се срамува. В бъдеще това ще послужи на небрежния член на групата за допълнителна мотивация за по-активно участие в мероприятията.
След индивидуалните доклади на събранието бъдещите планове се обявяват и коригират, обсъждат се актуални въпроси. В края на срещата секретарят трябва накратко да обобщи още веднъж и да информира всички за това кой какви задачи е поел.
Резултатите от срещата се финализират чрез вътрешна кореспонденция.
Друга цел на месечната среща е събирането на вноски. Парите винаги са необходими, винаги има ситуации, в които трябва да се купят консумативи за акциите или да се помогне на задържан другар. В допълнение редовното плащане на вноски дисциплинира всеки.
Всички позиции са избираеми, всеки може да бъде отстранен от длъжност по решение на групата.

Задължения

Секретар
Работата на секретаря включва следните задължения:
формулиране на дневния ред на събранието въз основа на всички получени предложения;
подготовка и разпространение на подробен доклад за резултатите от срещата.
водене на отчетност (обработка и съхраняване на документи за съответния период).

Координатор
Ако дадена група е член на една федерация, координаторът е делегатът, който отговаря за общуването с другите групи. По маловажни въпроси координаторът има право да взема самостоятелни решения. Въпреки това, всички стратегически решения трябва предварително да бъдат обсъдени и съгласувани с другите членове на групата. Кои въпроси се считат за вторични и кои не, решава групата.

Касиер
Членските вноски и други финансови приходи трябва да се отчитат стриктно. Всички операции с пари се записват в специален документ, но в него не трябва да правите подробни коментари, което може да стане нежелано доказателство срещу групата при неблагоприятни условия. Следователно финансовият отчет не трябва да предизвиква никакви подозрения у непосветения човек.
За касиер трябва да избере човек, който може бързо да отговори на искане за спешно разпределение на пари и в същото време надеждно да съхранява „съкровищницата“ на групата (битовите условия не трябва да съдържат потенциална заплаха – ненадежден съквартирант, твърде любопитни роднини и др.)

Звена

Звено печат
Задачата на това звено е производството на печатни материали (брошури, позиви, стикери). Изпълнението може да бъде различно: с обикновен домашен принтер, цифров печат на работното място, добър познат в печатница (въпреки че в последния случай има допълнителни трудности по отношение на конспирацията).
За група от няколко души не е трудно се спести пари за лазерен принтер или да се закупи използвана машина за цифров печат.
Звеното за печат е отговорно за работоспособността на оборудването, постоянната наличност на хартия, тонер и др. Препоръчително е да се научите самостоятелно да извършвате дребни ремонти, зареждане на касети, поддръжка на компоненти.
Създаването на печатни продукти не се ограничава само до печата. Например брошурите трябва да бъдат сгънати и зашити с телбод (не забравяйте да се снабдите с телбод за формат А4), трябва да изрежете стикери, което не е толкова лесно да се направи без специално оборудване (гилотина).

Звено оформление и дизайн
Печатните продукти изискват подходящо оформление. Качествено проектираните и оформени страници ще се възприемат много по-добре от неформатирания малък текст.
A5 е оптималният формат за брошури, лесно изработени у дома. Всъщност това са стандартни листове формат А4, сгънати на две и закрепени с телбод. Понякога е възможно да се използва още по-малък формат А6 (например за малки „учебни“ пособия от рода „какво да се прави при арест“).
От свободния софтуер за предпечат можете да използвате Scribus, от търговския – InDesign. Оформление за двустранен печат и сгънати коли може да се извърши с Acrobat Professional с инсталиран plug-in Quite Imposing.
Не забравяйте за графичния дизайн на печатните материали. Има две основни графични технологии: растерни и векторни. Растерната графика (Adobe Photoshop) е удобна за снимки и сложни плакати. Векторната графика (Corel Draw, Adobe Illustrator) е по-подходяща за създаване на лога и геометрични фигури.

Медийно звено
Тази група записва и редактира отчети за акции и ги качва в интернет.
Ако вашата група има свой собствен уебсайт, медийното звено е отговорно за попълването му с ново съдържание (по-конкретно търсене и публикуване на новини). Сайтът трябва да се актуализира възможно най-често, в идеалния случай – всеки ден. На първо място подчертавайте новините, които са от значение за вашия регион, и от международния поток от информация публикувайте само наистина важни послания.
Помнете, че днес анархисткото движение има собствени интернет ресурси. В световен мащаб има информационна мрежа Indymedia. Предимството ѝ е анонимността. Това е особено важно, когато става въпрос за радикални действия. В крайна сметка, ако публикувате излишно името на вашата група, по този начин вие улеснявате ченгета и специалните служби, като стеснявате периметъра на търсенето.

Звено за видеомонтаж (редактиране на видеоклипове)
Видеото е най-ефективният начин за пропаганда днес, особено за младите хора, които не обичат много да четат. Вече казахме, че всяко действие трябва да бъде заснето (видеокамера, мобилен телефон), ако е възможно. Суровият, зле подготвен материал, изложен в мрежата, може да развали впечатлението дори от най-ярките и ефективни действия. Ето защо развитието на видеомонтажа и видеодизайна е жизненоважно за нашето движение и за разпространението на неговите идеи.
Като минимум трябва да можете да изрязвате и монтирате, да работите с фонограмата, да вмъквате обяснителни текстове и да конвертирате изходните файлове в по-леки формати. Важно е да запомните, че монтажът трябва да се прави с най-висококачествения материал и само крайният резултат да се компресира.
Не трябва да унищожавате суровия материал, освен ако не носи секретна информация. Той все още може да бъде необходим в бъдеще – например за компилации, документални филми с високо качество (мини кино, проектор). Затова го запазете, но не забравяйте паролите за всички такива материали.

Звено шаблони
Политическите графити имат история, по-стара от пропагандния плакат и позив. Още в древния Рим графитите са служили като най-важно средство за разпространение на политически новини. В сравнение със стикерите, графитите печелят убедително по размер и е по-трудно да бъдат унищожени.
Не забравяйте обаче, че графитите са изкуство, а не нескопосан надпис на стената. Неграмотните драсканици дразнят гражданите и по-скоро биха навредили на анархистите. За да бъдат запомнени графитите и да бъдат наистина чисти и красиви, трябва да ги „зографисват“ истински професионалисти. Ако няма такъв човек във вашата група, най-добрият вариант е да се използват шаблони.
За шаблона е много удобно да се използва векторната графика, лесно можете да намерите много готови шрифтове. Шаблонът дава яснота на образа, коректност на линиите и геометричните фигури, възможност да се използват сложни елементи в рисунъка и най-важното – скорост на нанасяне на графитите. След малка тренировка изображение в A3 формат може да се напръска за не повече от 10 секунди.
Доскоро се използваха едноцветни, но днес вече могат да се използват и многоцветни шаблони. Ползите от цветните графити са очевидни. С последователно нанасяне на няколко шаблона за различните цветове можете да създадете цяла композиция, сюжет, който няма да остави минувача безразличен. Мислете смело, експериментирайте.

Библиотека и видеотека

Както показва практиката, ако раздавате книгите безразборно, скоро от библиотеката няма да остане нищо. Затова предавайте литературата само на познати хора, с които поддържате постоянен контакт. На първо място, книгите са полезни за онези, които вече са проявили интерес към анархистките идеи и искат да задълбочат знанията си.
За разлика от книгите, филмите могат да бъдат копирани и следователно не само че могат, но и трябва да бъдат разпространявани възможно най-широко. Не бъдете мързеливи: направете електронен каталог, разделете всички видеофайлове по тематични категории. Филмите са добри като предварителна пропаганда, за привличане на вниманието към идеи и концепции.

Разпределение на задълженията

Не е лесно да бъдеш добър универсален активист, защото трябва да притежаваш голям брой умения и не на последно място – много свободно време. Дори да разполагате и с двете обаче остава проблемът: ако цялата работа почива единствено на вас, това означава, че останалите действат като безинициативни статисти, готови да ви подкрепят, но напълно неорганизирани. Ако универсалният лидер по някаква причина изчезне, групата ще се разпадне.
Изглежда, че добрите резултати са следствие от точното разпределение на отговорностите в рамките на групата. Този подход обаче също не е най-добрият, тъй като със загубата на едно от звената цялата работа на групата може да се срине. Например групата публикува брошура: текстът е написан, снимките са избрани, корицата вече е изготвена, но дизайнерът е в болницата и няма кой да изработи красиво материалите, добре да оформи макета.
По този начин принципът „двама души за едно нещо“ е оптимален за дейностите на групата. Тоест хората в групата трябва да разпределят задълженията си, така че всеки да има по две умения – например дизайнер на оформлението и видеоредактор или дизайнер и шаблон.
И все пак никога не пропускайте възможността да овладеете пълния набор от умения. Ако групата е разгромена, дори един човек, който напълно знае цялата работа, ще може да събере нова група или дори да действа самостоятелно.
Освен това трябва да разберем, че длъжността не освобождава от участие в цялостната работа на звеното. Членовете на групата не могат да оправдават слабата си активност чрез заетост (за рационализиране на финансите, за изготвяне на доклад или за сондиране на мнението на групата по даден въпрос – всичко това изисква няколко часа работа на месец, а групата трябва да бъде постоянно ангажирана с основната си дейност). •

(следва)
Анархисти от Белорусия


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *