АНАРХИЯ 21

печат
» » » продължава от миналия брой

В звената е полезно да си сътрудничим със съпричастни хора.
Има една категория анархисти, която може да бъде полезна, но по някаква причина не е подходяща за работа в група (липса на необходимите лични качества, семейство, дете, специфика на работата). Също така се случва, че човек не може да се мобилизира и да използва уменията си с полза, но ако му предложите конкретна задача (например, нарисувайте картина за стикер или напишете статия), той с удоволствие ще направи това.
Не забравяйте, че трябва да скриете от външни лица факта, че сте част от анархистическа група или от още по-значима асоциация. Принципът на нелегалността е следният: колкото по-малко знаят за вас, толкова по-добре.

Групата и общото движение

Ключът към оцеляването на анархистката група е нейната автономия. Принципът на автономия означава: групата основно действа самостоятелно, на основата на собствената си материално-техническа база, членовете ѝ са анонимни спрямо движението като цяло. Нивото на автономия трябва да бъде цялостно, всяка група трябва да бъде способна да действа, дори в условия на репресии. Нарушаването на правилата за безопасност не е грешка, а престъпление спрямо другите членове на групата. Най-многото, което хората от различни групи могат да знаят, е лицата и конспиративните имена на няколко души от другите групи. Истинските имена, местата на пребиваване и работата им обаче трябва непременно да останат неизвестни.
Такива групи са гръбнакът на движението в нелегалност. Това е ъндърграундът, който осъществява пропагандата и комуникацията със социалните активисти, реализира агитрейдове и радикални акции. Център на привличането на групите е сайтът и анонимното разпространение, основани на общите идейни принципи на революционния анархизъм.
Сред анархистите има доста честни другари, които по различни причини не могат да участват в нелегалната борба, но са готови да бъдат полезни. Такива хора формират отворената част на движението и се използват, когато няма сериозна административна и наказателна отговорност. Разбира се, това не дава никакви гаранции, че репресиите няма да ги засегнат. Напротив, на първо място репресиите ще докоснат онези, които са видими. Ченгетата и спецслужбите се надяват да изтръгнат полезна информация от всяко задържано лице и няма да се спрат нито пред скалъпените обвинения, нито пред мъченията. Сферата на действие за тези хора е да бъдат публични лектори, да се занимават с публицистика и анализи, а също и с Анархическия черен кръст (АЧК). Всичко останало принадлежи на нелегалността. Поради тези причини е важно да се разбере, че не може да има реална връзка между нелегалните и общественото движение. Анонимността е единствената гаранция за успех. Обратната връзка може да бъде направена само чрез интернет и трябва да имате различни „пощенски кутии“ за различните области на дейност. Не използвайте единствен псевдоним, не създавайте единен електронен персонаж. В най-лошия случай – при драконовски репресии за изкореняване на анархисткото движение – имаме загуба на „легалността“. Това няма да доведе до поражение на скелета на движението, всички основни функции остават в ръцете на „подземието“. Всъщност „надземната“ част е разширение, което може да съществува, само доколкото се съхраняват някои либерални свободи. Анархистическото движение не трябва да зависи от политическия климат на държавата и в случай на затягане винаги трябва да може да се откаже от легалната си част. Такава структура има максимален шанс за успех, тъй като унищожаването на частта не води до автоматична парализа или ликвидация на цялото.

ПОСЛЕСЛОВ

Информацията в тази брошура е резултат от дългогодишния опит на участие в анархистическото движение. Започнахме със студентските групи, след това с политизираната DIY-субкултура [DIY – „направи сам“ – б. ред.], след което в продължение на много години съществуваше етапът на Автономното действие. Но и тук, с течение на времето, се оказахме в задънена улица, в която не се виждаше никакво развитие на движението.
Материал за критично преосмисляне станаха събитията в Гърция през 2008-2010 г., случаят с Химкинското дело (провокация и съдебен процес срещу активисти-анархисти и еколози през 2010 г.) и поражението на анархистическото движение в Беларусия.
Брошурата разкрива последователно идеите и принципите на войнствения анархизъм, които изразяват първите съмнения и разногласия с плановете на традиционното анарходвижение, което копира западните тенденции и образци, за да стигне до задънената улица. Легализмът и реформизмът трябва да бъдат отхвърлени, иначе анархизмът ще продължи да наподобява радикална опашка на либерализма и социалната демокрация, но не и една положителна алтернатива на света на потисничеството и експлоатацията.
Надяваме се, че нашият опит ще спомогне за формирането и развитието на нови, нелегални и радикални тенденции в постсъветското пространство и ще доведе до ново ниво на развитие на анархизма, ще възвърне борбения му дух, безкомпромисност и осезаема надежда в борбата за един нов свят. •

Анархисти от Белорусия


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *