ДОЛУ ПАЛАЧИТЕ!

печат
ДРУГАРИ-РЕВОЛЮЦИОНЕРИ!
Залятото в работническа кръв царско правителство извърши ново злодеяние! На 11 май беше обесен героят-терорист Иван Каляев, поразил с бомба историческия негодник – генерал-губернаторът на Москва и велик княз Сергей Александрович.
Тези дни военният съд осъди на смърт чрез обесване революционера Щилман, извършил покушение над полицейския началник на Одеса, и работника Дейч, стрелял в помощник-пристава на Двинск. От всички краища на Империята достигат вести за предаване на военен съд на един или друг революционер. Настана време на бесилките! Всатанените убийци на народа мислят, че с въжето ще задушат революционната идея… „Въже и ешафод“ – това ви обещават, вам, борци за делото на трудовия народ! Смърт – това е съдбата за най-решителните от вас! Държавната власт и капиталистите, заграбили в лапите си всички земни богатства, експлоатиращи трудовите хора, изпращащи ги масово в скотобойната на войните – считат за свое право да отговорят на вашите протести с насилие, бесейки и разстрелвайки народните борци. Затова те организират своята отмъстителност, олицетворена от Съда и Закона; насилието, въплътено в полицията, армията и Църквата; убийствата чрез бесилки и каторги.

РАБОТНИЦИ!
Държавата – това многоглаво чудовище, поглъщащо вашата свобода и енергия, може да се промени, да престане да бъде организирано насилие, не чрез конституция, парламент, република, а с пълното му разрушение и унищожение. Нали „нашето“ царско правителство обеси Желябов и Перовска, Балмашев и Каляев, азиатската султанска деспотия в Турция обеси Мерджанов и Соколов; нали в „свободните“ държави на Запад и в Америка се върши същото: конституционна Испания гаротира и разстреля Анджиолийо и другарите му; демократичната Френска република гилотинира Равашол и Ваян, Анри и Казерио; Съединените Щати убиха с електрическия стол Чолгош. Навсякъде за нарушение на дисциплината военните съдилища практикуват смъртното наказание. Историята на Англия и Персия, на Румъния и Франция, на Австрия, България и Прусия изобилства с такива примери. Гаротиране, бесилка, топор и разстрел – това е оръжието за разправа на съвременната държава, такъв е нейният отговор на възмущението на пролетариата, на „светотатственото“ посягане на частната собственост и на златния телец на буржоазията.
Стремете се към унищожение на държавността, бийте тази кръвожадна хидра по всичките ѝ глави: разрушете Закона и Съда, унищожете тюрмите и полицията, борете се с продажната наука, църква и милитаризъм! Когато ги унищожите, ще избавите света от страшното наследство от варварските времена на организираното човекоубийство.
Долу палачите на трудовия народ! Долу Държавата!
Вечна памет на загиналите в борбата!

Да живее Анархията!

Южно-руска група на анархокомунистите
Киев, 15 юли 1905 г.


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *