Какъв е изходът?

печат

АПЕЛ към протестиращите, които не са свързани с партиите или олигарсите

Че страната е в криза и че тя ще става още по-тежка през следващите месеци и години, по това са единодушни всички. Кризата е системна или както казват от опозицията, тя е „криза на модела на управление“. Всички – и протестиращи, и властници – говорят за ПРОМЯНА, но никой от тях не сочи изход. Никой – било партиите на властта, било тези на парламентарната или извънпарламентарната опозиция – не е способен да реши проблемите, които всестранната криза поставя пред всеки от тях поотделно и коалиционно. Няма да ги решат и изборите, нито експертното или „правителството на националното спасение“, или това на кандидат-“бонапартите“ и… „пиночетите“. За това свидетелства и мълчанието на всички тези дами и господа от „елитите“ по въпроса КАКЪВ Е ИЗХОДЪТ? На това мнение не са чужди и всички политолози, социолози, антрополози, футуролози, анализатори, журналисти.
„Борбата с корупцията“ на властниците и на кандидатите за креслата им е фарс и лъжа, защото тя е иманентна, произтичаща от самата природа на властта. Всеизвестна е максимата, че всяка власт корумпира, а абсолютната корумпира абсолютно. Да се очаква от властта да премахне корупцията е по-безнадеждно от очакването на Годо. Това отвратително явление на държавността и класовите общества може да изчезне само с премахването на всяка власт на човек над човека.
Решение има и то е в ръцете на народа, но Народът трябва да се създаде!
С КАКВО ДА СЕ ЗАПОЧНЕ? СЪС САМОУПРАВЛЕНИЕ НА НАРОДА, със създаване на органи на Самоуправлението, които да изместят и заместят тези на властта. Това предполага превръщането на всякакви протести, митинги или безплодни демонстрации и процесии в общи събрания, на които всяка и всеки свободно ще разискват, изясняват и търсят решения на проблемите на обществото, които са създадени от потисничеството, грабежа и алчността на политическата и икономическата класа, която, предлагайки за n-ти път услугите си на „спасител“, иска да ни измами. Затова тя трябва да бъде отстранена.
На общите събрания във всеки населен пункт или в блоковете, кварталите и общините на големите агломерации всеки от участващите има право на един глас – своят собствен. Решенията по общинските, окръжните и националните проблеми ще се вземат отдолу нагоре, директно от участниците в събранията с консенсус по виталните за общността проблеми и с мнозинство по второстепенните. (Пример на витален проблем е подреждането на задачите по приоритет.) Това не изключва съобразяването с мненията и предложенията на специалистите, но, както е казал Волтер: има един, който е по-умен от тях – това са ВСИЧКИ. Освен това, в днешната система специалистите са се учили, подготвяли и винаги са защитавали интересите на тези, които са ги назначили и им плащат, които са създали проблемите – властниците и „олигарсите“, които от 30 години протестиращите наричат МАФИЯ, но всеки от клановете ѝ се прави, че това не се отнася за тях.
Общото събрание ще взема решения по локалните, регионалните и националните въпроси директно или с излъчване на делегати за конференциите и конгресите, за които трябва да важат следните изисквания:
– те са снабдени с императивни мандати, тоест не могат да се отклоняват от взетите на общите събрания решения
– те са под постоянния контрол на излъчилите ги събрания
– те са отзоваеми и сменяеми по всяко време от избралите ги
– за времето, през което изпълняват обществено полезни функции, ще получават средните заплати на трудещите се

Как това може да стане реалност?

Като се окупират всички пространства, зали и помещения, подходящи за провеждане на събрания – от тези, в които могат да се събират хиляди, до кината, театрите и помещенията в жилищните блокове.
За да се познават или опознаят участниците в тях, е за препоръчване народните събрания да не надхвърлят няколкостотин, максимум хиляда души. И тогава, след общите и свободни разисквания те ще вземат решения, съобразени само и единствено с интересите на самоуправляващия се Народ.
Самоуправлението трябва да се генерализира, да обхване производството и услугите, разпределението и снабдяването, тоест необходимо е разширяването му в социалната и икономическата сфера. Културната и научната дейност ще бъдат напълно свободни от всякакво опекунство и цензура. Поддържането на обществения ред и отбраната на страната трябва да се поемат от въоръжения Народ, какъвто има в Швейцария например.
Координацията между съюзилите се свободно и доброволно общности ще се извършва с помощта на модерните технологии и средства за комуникация, чрез създадените за нуждите на самоуправлението социални мрежи.
Само така може да се постигне желаната ПРОМЯНА. Така ще се създадат необходимите условия за елиминиране на мафиотите от всички сфери на живота и за преодоляване на кризата. Така, вместо звани и незвани „представители на суверена“ самият Народ ще има думата, ще взема решения по всички местни, регионални и национални въпроси, след което ще ги привежда в изпълнение и ще упражнява постоянен контрол над функционирането на системата и резултатите от него.
В днешните конкретни условия анатомията и физиологията на едно самоуправляващо се общество трябва да бъдат съобразени с пандемията от коронавирус.
Решението, което ние предлагаме, е организация и реорганизация на целия научен, технологичен, производствен и социален потенциал за борба с пандемията. Какво означава това на практика?
1) Експроприация на всички средства, които днес се изразходват за война и за издръжка на военнополицейския и бюрократичен апарат на държавата, както и на милиардите, предназначени за спасяване на капитализма от фалит и за луксозния живот на 1% (единия процент) от милиардери и милионери, с оглед задоволяване на екзистенциалните нужди на останалите 99% от населението.
2) Отделяне на необходимите средства и специалисти за:
а) приоритетно развитие на научноизследователските, учебните и производствените дейности, свързани с откриване на противоепидемични ваксини и лекарства;
б) профилактика и средства за защита на всички срещу заразата;
в) организиране на необходимата материална база за безплатно лечение на всички заболели, което предполага конфискация на всички многозвездни хотели, палати и „сараи“ и превръщането им в болнични заведения;
г) преквалификация на част от съществуващия медицински персонал, екстрено обучение на нови кадри за борба с пандемията и т. н.
3) Форсиране на роботизацията и автоматизацията във всички жизненоважни производства и услуги при рязко съкращение на работния ден и седмица.
4) Солидарност и оказване на всестранна помощ на най-беззащитните и на народите от „развиващите се страни“, чиято здравна система е в окаяно или ембрионално състояние, и всички други мерки, които ще бъдат поискани от специалистите и от колективния човешки разум. •

СВОБОДНА МИСЪЛ


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.