Основни анархистически принципи

печат

Анархистите са борци за общество, организирано много по-рационално и логично от капиталистическата джунгла или марксистко-ленинските диктатури. Ние искаме да изградим свободно общество без класи и без държави, без отечества и без граници, чиято цел е:

Освобождение на хората като автономни личности, свободни в своя избор, съзнателни, критични и отговорни;

Социално, икономическо и политическо равенство на всички хора – независимо от възраст, пол, цвят и пр., – което ще сложи край на социалните класи, разделението между властници и подчинени;

Свобода на творчеството – единствената реална гаранция срещу калъпа на еднообразието, бил той по модела на маоистки Китай, или на нашите общества на масова инфантилна консумация;

Справедливост, която произтича от равенството;

 

Горните три принципа са несъвместими с наличието на репресивни институции, независимо дали те са съдебни, полицейски, или военни.

Анархистическо и постоянно образование, което позволява възможно най-пълното развитие на личността, а не адаптирането ѝ към днешната социална система; това изисква равен достъп – от самото раждане – до средствата за развитие – образованието и обучението във всички области на науката, промишлеността и изкуството;

Социална организация, основана върху свободната федерация на производители и потребители (самоуправление); пряка, комунална и федерална, а не изборна и парламентарна демокрация: без овластяване, социалните въпроси се съгласуват от избрани делегати с императивен мандат, който може да се оттегли по всяко време от избралите ги;

Икономика с цел задоволяване на потребностите, а не печалба. Потреблението определя производството, а не обратното;

Колективно или индивидуално притежаване на средствата за производство и разпределение, изключващо възможността едни да живеят, като експлоатират труда на другите;

Премахване на наемния труд, на всички държавни и други институции, които позволяват и поддържат експлоатацията на човек от човека;

Равно разпределение на задачите от общ интерес, премахване на разделението между черноработници, интелектуалци и „млади динамични мениджъри“;

Екология, не само за опазване на околната среда, но и за насърчаване на развитието на човечеството, основано на качеството на живота;

Свободно обединение на личности или общности по техен избор или интереси;

 

Свобода на изразяване – абсолютното право на всеки да изразява своето мнение, устно, писмено или чрез медиите;

Свободно движение на хора, премахване на границите. Новото гражданство означава право на живот във всяка комуна, пълноценно участие в решенията, засягащи политическия, социалния, икономическия и културния живот.

Ако сте съгласни с тези принципи, значи сте анархист. Тогава ви съветваме да се присъедините към Анархистическата федерация.

Източник: Свободен свят № 993


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *