Революционно действие от Беларус

печат
Революционно действие е анархистическа организация, обединяваща активни участници в анархистическото движение. Идеологическата платформа на Революционно действие е анархокомунизъм, социален анархизъм и нелегалност. Рупор на нашата позиция са сайтът и социалните мрежи, в които изразяваме позицията си по конкретни поводи, обясняваме дейността на анархистическото движение, публикуваме инструкции и препоръки.
РД е организация, защото за развитието на движението и приближаването на социалната революция е необходима системна, постоянна дейност, придружена от планиране, анализ и подобряване на нейната ефективност. Това изисква материални, човешки и информационни ресурси. Организацията позволява да ги разпределяме по такъв начин, че дейността на участниците в организацията да не се ограничава само до една посока, а да се разпростира във възможно най-широкото поле на практиката. Организацията има свой клон в Украйна.

Стратегически цели на Революционно действие (РД)

 1. Осветляване на дейностите на анархистическото движение и популяризиране на анархистическите идеи в обществото. Сайтът функционира като рупор на радикалната част на анархистическото движение.
 2. Създаване на силно, подготвено и организирано анархистическо движение. Предаване на опита от поколение на поколение и идейно обучение: израстване на новобранците в подготвени революционери, които са в състояние да решават широк спектър от задачи, заставащи пред движението. Липсата на предаване на опита е една от най-важните причини за поражението на много обещаващи движения от миналото. Отчасти сайтът служи за тези цели, същата работа се извършва и при пряко взаимодействие с активистите.

Основният акцент е върху предаването на практическия опит: от въпросите на сигурността до уличните акции и радикалната практика. Също така е важно да се разпространяват идеологическите принципи (анархокомунизъм, нелегалност) и стратегическият избор (социалната революция като единствен начин за постигане на анархизма) и оценка на действията на организацията.
Принципът на концентричните кръгове (брой 9/2019 на Свободна мисъл) се използва като основа за практическата работа с активистите и другите участници в социалните движения.

 1. Стремеж на организацията да бъде колектив от най-добрите организатори и пропагандатори на анархистическото движение с близка идейна платформа. От малцината, които участват в движението, независимо от политическата конюнктура и външните условия, тоест на запалените привърженици на идеалите на анархизма. РД се застъпва за синтез на агитационната работа и директните действия. За синтез на работата в медийното поле и нелегалната работа. Само работата в медийното поле без възможност за радикална борба прави движението слабо и неспособно да отговори адекватно на предизвикателствата на времето. В същото време навлизането в дълбока нелегалност ще обезкръви движението и ще направи невъзможно включването в него на тези, които се интересуват от анархистическото движение и реализацията на анархистическото общество на практика.
 2. Методът на социалната революция като единствен начин за установяване на глобално анархокомунистическо общество. Създаването на такова общество се счита за реална задача и е крайна цел на организацията. В същото време организацията не мисли, че само със своите усилия или с усилията ѝ като авангард ще направи такава революция възможна. Ние считаме възможно сътрудничеството с много други анархистически колективи по света с идеологически позиции близки до нашите.
 3. Разширяване – организацията търси начини за интензивно разширяване, както в Беларус, така и в чужбина. РД е готова за международно сътрудничество, обмен на опит и взаимопомощ.

Принципи на Революционно действие

 1. Членството в организацията е затворено – никой извън организацията не трябва да знае действителния ѝ състав, членовете ѝ не афишират своята принадлежност.
 2. Организацията разпределя отговорностите. Всеки участник отговаря за определени задачи и изпълнява редица функции, които осигуряват развитието на организацията и движението.
 3. Всеки член на организацията има равно право на глас. Човек може да бъде както приет в организацията, така и изключен от нейните редове. Всички решения в организацията се вземат на колективно обсъждане, стратегически важните въпроси се решават с консенсус, тактическите – чрез гласуване, ако това е необходимо.
 4. Планирането е ключът към успешната революционна работа. Използването на определени методи от членовете на организацията е оправдано от обективните обстоятелства, водещи до ползи за движението и перспективи за развитието ѝ, а не от естетическата привлекателност или личната привързаност. По този начин организацията прилага онези методи за борба, които са най-целесъобразни в даден момент.
 5. Конспирация – организацията е полунелегална, част от резултатите от нейната дейност не се афишират и не се публикуват в публичното пространство.
 6. Нелегалност – организацията извършва дейности, без да се съобразява със законността на едно или друго действие. Ефективността на действията се поставя на преден план, а дали то е забранено, или разрешено от закона е второстепенно. •

revbel.org


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *