Речник на подменени понятия

печат
(тема с продължение)

Справедливост
Справедливо е онова, което е благо за максимален брой членове на обществото, а на останалите не вреди пряко. Лесен ориентир за това дали сме справедливи е дали постъпваме така, както бихме искали да постъпват спрямо нас при аналогични обстоятелства. Следователно, както се държим с околните, така ги поканваме да се държат с нас – или с всяко свое действие провокираме противодействие, с позитивното – позитивен отклик, с негативното – съответното възмездие.
Принципът на справедливостта е основен за анархичната идея, наред със СВОБОДАТА, РАВЕНСТВОТО, СОЛИДАРНОСТТА и ФЕДЕРАЛИЗМА.
Възприет като правило, този принцип с лекота замества цялата система на законите и правилата, които претендират да регулират човешките отношения.
Така формулирана, справедливостта не е „относително“ понятие, а мерило за развитостта на личността и обществото, благоприятна среда за индивидуалната свобода.

Свобода
Възможност да постъпваме така, както намираме за правилно, без да се влияем от външни фактори, без да изпитваме страх от наказание или дори критика, освен ако тя не идва от приятел.
Безусловната свобода за всяка личност е водещият принцип на анархизма. За да бъде тази свобода всеобща, а не привилегия за малцина, в обществото трябва да има социално равенство. За да не се сблъскват личните свободи, мирогледът на всеки трябва да има за ориентир справедливостта. За да може личната свобода да не бъде ограничавана, а усилвана от свободата на околните, човек следва да разбира и приема солидарността като условие за съществуване на обществото. За да може едно свободно общество да си взаимодейства на ниво различни групи, то трябва да е структурирано и да функционира според принципа на федерализма.
Свободата е висша ценност, всяко отнемане на част от нея я убива цялата.

Теория, Хипотеза
Под влияние на разговорния английски език у нас започнаха да бъркат тези понятия.
Теория е система от свързани факти и зависимости между тях, която със задоволителна точност обяснява дадено природно явление, включително социални процеси и индивидуални характеристики.
Теорията е синоним на истина, по-точно приетият и доказан практически модел на описание на обективната истина. Достатъчен е един факт, който противоречи на дадена теория, за да я обявим за погрешна или валидна за ограничен кръг явления и състояния. Обикновено научните теории по този начин се разширяват – старата теория става частен случай на по-всеобхватна теория.
Теорията е приближаване към истината.
Хипотезата е рационално обосновано предположение. Когато предположението бъде доказано с факти и експерименти, то се приема за теория.
Именно хипотеза имаме предвид, когато с недоверие възкликваме „о, това е само теория“.

Терор, Тероризъм
Когато държавата извършва масови насилия и убива, тя нарича това „закон“ или „възстановяване на реда“; когато гражданите отвръщат на удара, това вече бива наричано „тероризъм“.
Терорът е извънредно по интензитет насилие, упражнявано от държава, държавоподобни формации (мафия, религиозна секта, политическа партия) и единаци в името на някаква идеология. Държавата постоянно си служи с принуда и насилие, естествено и най-често тероризира своето население или части от него, както и чужди народи. Целта на терора е постигане на определени политически цели, зад които почти винаги стоят икономически интереси (политиката е продължение на икономическата дейност с неикономически средства, както войната е продължение на политиката с метал и огън, вместо думи и хартия).
Анархизмът допуска на държавния масов терор гражданите да отвръщат с индивидуален, насочен против вдъхновители, организатори, изпълнители и апологети на масовия терор срещу народа, съгласно принципа на справедливостта.

Утопия
Буквално означава „място, което го няма“. Може да се тълкува в смисъл на „нещо, което не съществува“, но това, че не съществува сега и тук, не означава, че няма да възникне някога и някъде. Практически всичко на този свят някога е било „утопия“, включително сегашното общество, всички технологични изобретения, самото човечество, животът, планетата и даже Вселената.
Думата утопия често бива отнасяна към анархическата идея, на което с пълно основание можем да кажем, че утописти са държавофилите, защото упорито продължават да опитват да постигнат добри резултати със средства, които досега са водели до обратното.

(следва)


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.