Ти си нужен на революцията!

печат
За по-успешното разпространение на анархистките идеи и за развитието на движението е необходимо резултатите от революционната дейност да бъдат възможно най-качествени – тоест действията трябва да бъдат по-ефикасни. Красивият агитационен материал привлича по-силно вниманието, обученият оратор по-добре говори пред публиката, активистът, запознат с информационната безопасност, защитава по-добре своите данни. Колкото по-качествен е резултатът от делата на активиста, толкова по-ефикасна ще бъде работата на движението, а оттам по-бързо и по-добре ще се решават поставените задачи (тук няма да се спираме на влиянието на външните условия). Един от факторите, осигуряващи ефикасността на действията и постигането на резултатите, е наличието на специални познания и навици в най-различни области. Охраната на мероприятията и сблъсъците с враговете например изисква умения за ръкопашен бой. Колкото по-високо е нивото на подготовката, толкова по-добре действа активистът в съответната област.
По-този начин професионалният революционер е революционният анархист, който притежава специални знания и навици, развива ги и ги прилага системно в дейността си.
Ако движението си поставя конкретни цели и иска да ги постигне, трябва да се „отлепи“ от нивото на маргиналната дейност, от „действието заради самото действие“. Позивите с примитивен шрифт и разкривените надписи по стените са от вчерашния ден. Струва си да се откажем от практиката „и така става“, защото анархизмът не се нуждае от подаяния. Ако действаме по тази логика, защо се изненадваме, че идеите ни са маргинални и неразбираеми за никого?
Често новаците в движението питат какво трябва да прави и да умее анархистът в областта на социалната борба. Списъкът с такива умения е много обширен, но може да се раздели на няколко групи:

Агитацията и пропагандата
Тази област включва цялата „визуална“ част от агитацията: оформлението на брошурите, техния дизайн, изработването на знамена, технологията на печата, работа с камерата, видеомонтаж, създаване на цифрови изображения, графити и т. н. Агитацията и пропагандата са едни от основните ни работи вън от организацията и следователно първото, което хората най-често виждат, когато се срещнат с анархистките идеи. Затова по-нататъшният интерес към анархизма до голяма степен зависи от неговата ефективност и достъпност.

Риториката
На умението грамотно, лаконично и достъпно да излагат своите идеи революционерите от миналото отделяха първостепенно значение. И наистина, на практика устното, живо слово, с което се обръщаме към интересуващите се, има много по-голяма ефективност, отколкото печатната агитация. Воденето на дискусии, публичните изказвания пред голяма аудитория, публицистиката и комюникетата са крайно необходими и за анархистите от днешното време, за разпространението на нашите идеи. Да се развиват тези навици помага не само четенето на специализирана литература, но и периодичната организация на спорове и дискусии, а също така на семинари и практика за подобряване на навиците.

Социалните мрежи и сайтовете
Използването на социални мрежи, създаването и популяризирането на сайтове и мобилни приложения е духът на времето и неразделна част от информационната поддръжка на анархисткото движение. Каквото и да мислят анархистите за социалните мрежи и смартфоните, възможностите да ги използваме за агитацията си е факт и тези възможности по принцип са много по-широки от предлаганите от различните анархистки платформи. Тук се включват и уменията за популяризиране на идеите ни чрез социалните мрежи, работата с медиите, привличането на членове чрез интернет и т. н.

Оперативната работа
Тук се включват всички „улични“ – ако можем така да ги наречем – умения като ръкопашен бой, наблюдение, избягване от наблюдението, специални средства (ножове, „коктейли“, белезници и др.), конспиративна работа, охраната на мероприятията, групова борба, личната сигурност и др. Някои от тези умения могат да се придобият в редовни занимания или тренировки с нашите приятели, докато други изискват постоянна специализирана практика.

Военизиране
Анархистите ще се нуждаят от военна подготовка в една или друга степен на някакъв етап от борбата. Списъкът с уменията, включени във военното обучение, е толкова обширен, че сайтът трябва да има отделен раздел. Като цяло се нуждаем от бойни умения в условията на града или в гората, от саботажни и разузнавателни дейности, камуфлаж и разузнаване, познания за екипировката, радиокомуникациите, първа помощ, оцеляване и разбира се, основни и разширени умения за боравене с различните видове – предимно стрелкови – оръжия. Бойците, които превръщат военната подготовка в един от основните пътища на развитието си, трябва да изучават по-специализирани умения от по-високо ниво, като например снайпери, взривни вещества, тактическа медицина и др.

Техническа сигурност
Информационните технологии ни предоставят не само нови възможности, но носят и нови рискове и заплахи. Следователно, защитата на цифровите носители и комуникационните канали е основна линия на отбраната срещу проникването на врага. Шифроване, анонимност, защита на мобилните устройства, заобикаляне на блокировки, защита от вируси – това далеч не е пълният списък на уменията, необходими на техниците по сигурността. Освен отбранителните умения, уменията за атакуване ще бъдат изключително полезни: атакуване на сайтове, създаване на бот мрежи, проникване в имейли и акаунти в социалните мрежи.

Други
Шофирането, включително в екстремни условия, работата с електрониката, металообработването, заваряването, отключването на брави също са необходими.

Горният списък изглежда много обемист, но ако всеки активист развива усърдно и внимателно 2-3 умения, движението ще има много по-големи възможности от сегашните и това ще му позволи да се изкачи на ново ниво и да постигне значителни резултати. Ако притежавате някакви умения, които не са изброени по-горе, това не означава, че те няма да намерят приложение в революционната дейност. •

Превод Г. К.


 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.