Субсидирано трудолюбие

3 април 2011 Повече от 400 договора за отглеждане на тютюн са подписали към края на март производители от Югозападния край. Хората са свикнали да работят, не да стоят със скръстени ръце, това е обяснението на привидния парадокс. Който не...

1 2 3 4