Наближаващата катастрофа

Авторът на тази статия – генерал-полковник Леонид Ивашов – е доктор на историческите науки и президент на Руската академия за геополитически проблеми. Публикувана от Аналитичния център KATEHON на 21 март 2016 г., тя не се нуждае от коментари. В Русия ситуацията е по-сложна,...

Спомени за бурното време

ФАКБ през 1943-1947 Мога да разкажа най-общо малко история за това бурно време. За политическото положение в нашия забравен донякъде македонски край около Петрич и днешния Сандански и за възхода на нашето легендарно движение. През 1943-44 година аз бях 13-14-годишен....

Речник на подменени понятия

(тема с продължение) Институции При анархия остават да съществуват само онези, които не си служат с принуда и насилие. Институциите при държавността са организации, създадени за решаване на определени задачи. Състоят се от хора и материална база за осъществяване на...

Прогнозите ми за края на капитала и държавността

СЕ ОКАЗАХА ПРЕКАЛЕНО УДЪЛЖЕНИ (продължава от миналия брой) По силата на обективното развитие на РР (на научно-техническите достижения и новите технологии), на много високата производителност на труда и в не далечна перспектива на замяната му от роботите, произвежданите продукти и...

Прякото действие

Прякото действие е една от най-актуалните форми на класовата борба. Тя е формулирана от френския анархосиндикалист Пиер Бенар по начин, който отстранява редица недоразумения относно употребата на насилие от страна на работниците срещу „своите“ експлоататори. Той започва своето изложение с...

Петричката врачка: ВИП-продукт на ДС, КГБ и ГРУ?

Всеки може да стане пророк, стига да има кой да му вярва! – Хераклит Навремето Айнщайн формулира следното красноречиво съждение: „Две неща на този свят са абсолютно безкрайни: човешката глупост и Вселената. За второто не съм съвсем сигурен“. Тази мисъл на...

500 години „Остров Утопия“

Преди 500 години в континентална Европа вижда бял свят написаното на средновековен латински съчинение Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula Utopia (Златна книжица, колкото полезна, толкова и забавна, относно най-добрата...

Гъливер на 295 години

Корабният лекар Лемюъл Гъливер е достатъчно простоват по волята на създателя си – в различните ситуации проявява максимум неразбиране, за да провокира пространни обяснения от другите герои и да не остави и капка съмнение „какво е искал да каже“. Самият автор...

1 2