Невежество или слугинаж?

ЗА ДНЕШНИТЕ РУСКИ (И НЕ САМО) „ЛАКЕЙСТВАЩИ ЦАРЕПОКЛОННИЦИ“ Борис Николаевич Кашников е един от развъдилите се като попови лъжички професори (от Факултета по хуманитарни науки на Московския университет, д-р по философия и културология). Със статията си в сборник от научни...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Тероризъм и анархизъм (продължение) Като цяло пропагандата на дело е неуспешна, защото повечето анархисти скоро разбират, че това не е правилният метод. Кропоткин първоначално подкрепя актовете на насилие срещу членове на управляващата класа,...

Из „Революционния катехизис“ на Бакунин

» » » продължава от миналия брой j) Още по-лесно е да се определи злото, от което днес страда народът; той работи за другите и работата му – без свобода, без време за отдих и умствена дейност – става недостойна и унизителна,...

Обществата на контрола

1. История Фуко разполага обществата на дисциплината през XVIII и XIX век; те достигат своя апогей в началото на XX век. Те организират големите затворнически множества. Индивидът продължава да се премества от една затворническа среда в друга, като всяка има...

Защо анархистите обичат Сервантес?

Блажено време и щастлив век е онзи, който древните нарекоха Златен, не защото златото, което толкова се цени в нашия железен век, се е добивало в онези щастливи години с всякакви усилия, а поради това, че хората, които са живели...

За днешните проблеми и характеристики на анархизма

» » » продължава от миналия брой Какво мислите за значителното използване на социалните медии от анархистите? Анархистите от Беларус, Украйна и Русия не само използват социалните мрежи активно, но те са един от основните методи за пропаганда сред широката...

Анархизмът в САЩ

» » » продължава от миналия брой Анархизмът и работническите движения Антиавторитарните секции на Първия интернационал са предтечите на анархосиндикалистите, които целят замяната на привилегиите и властта на Държавата със свободната и непринудена организация на труда. След като приема идеите...

Чомски: 10 начина за манипулация

Пропаганда, която не се разпознава лесно Управлението на човешкото поведение основна задача на държавата. Казват, че тя е създадена от нейните граждани, за да хармонизира собствените им интереси, но държавата или политическата власт има свои интереси и нейната основна задача...

„Социализъм“ с китайска… муцуна *

За съвременен Китай трайно се е залепил образът на голяма копирна машина, която може само да възпроизвежда чужди постижения с леки изменения. Сега изглежда обаче, че е дошъл моментът китайците да дарят света със свое собствено изобретение, сравнимо по мащаби...

1 2