Нещо не разбираме…

Питат „представителя на България“ в Еврокомисията: как е коментирате скандалното гласуване на Народното събрание по мораториума за земите? Отговор: аз не се срамувам от народа си… Кого точно представлява въпросната дама? Кой всъщност я постави на този пост, кой я...

§1: На власта всичко е позволено

ПО ЗАКОН парламентът у нас е едва ли не ПАЗИТЕЛ и ИЗТОЧНИК на законност. Така ли е? Ще има да вземате – от умрял колет. Парламентът спокойно гласува нарушаване на собствената си „светиня“ – конституцията. Толкова светиня, че чак фетиш....

1 2 3