Университети, социални програми и БДЖ с най-силно орязани бюджети

Разходите на централните бюджетни ведомства се орязват с още около 450 млн. лв., като съкращенията ще почувстват най-осезателно в университетите, БАН, социалното министерство и железниците. Единствено МВР няма да бъде притиснато от допълнителни съкращения на разходите.

Подзвездни мисли

Когато падне нощ излизам вън безшумно в тишината – със свежест и със радости припълнено сърце, оглеждам се внимателно надолу в мрачината и след това заглеждам се във нощното небе. Аз виждам там звезди безброй,милиони са огрели – едни от...

1 2 3 4