Бакунин не е остарял

Авторът на едно от изказванията на дискусията говори за остарялостта и неактуалността на текстовете от първоначалната фаза на идейното течение (разбирай анархизма) през ХIХ век, особено тези на Бакунин! Мога да кажа само, че известни открития се правят само веднаж....

Не само сектите промиват мозъци

Тази статия е колкото анализ на текуща ситуация и поведение на групи от хора в обществото, толкова и предупреждение, целящо да предпази читателя от пагубното влияние на определени “социални групи“ върху живота и мислите му. Досега бяхме свикнали да приемаме...

Анархизмът в Йордания

След повече от 50 години комунистически активизъм в Йордания, там се появиха и анархисти. Повечето от тях са творци, които работят в сферата на музиката, киното и графичния дизайн, един наш другар завършва магистърска степен в джендър изследванията. Някои от...

Опразненото образование

Дали имаме наистина нужда от образование? Тази мисъл може би не е лишена от смисъл. Не се нуждаем от кой знае какво и какво ни доставя то? По-добър статут в обществото, по-лесно намиране на добра работа или изграждане на здрав...

Дискусията за програмата на ФАБ

През месец юни се състоя дискусия върху Програмата на Интернационалното братство на Бакунин. Дискусията е част от поредица срещи върху програмни текстове на анархистически организации. Целта е да се постигне съгласие и да се облекчи работата по съставянето на революционна,...

Френската традиция на саботажа

Областта Лимузен в Централна Франция се отличава със своята слаба населеност. Скалистият район е пословично труден за земеделие, а друга стопанска дейност почти няма, с изключение на малко летен туризъм. Повечето от местните хора с мъка изкарват хляба си с...

Поуката на продължаващото мълчание

През тази година ямболската организация на Федерацията на анархистите в България откри паметна плоча на избитите на 26 март 1923 година в Ямбол анархисти. По някакви причини организаторите и домакините сметнаха за възможно да дадат думата и на мен –...

Ефективността на гражданското общество в България

За сметка на това, наличието на формата на тристранно сътрудничество предполага търсенето на компромис, който е по-изгоден за работодателите и държавата, отколкото за самите трудещи се. Като прибавим към това и политическото влияние вътре в синдикатите, картината става още по-усложнена...

1 2