„Отмирането“ на държавата

Моделът на общинско самоуправление в Дупница, Велико Търново, Велинград, Хасково и други е резервен вариант на маркс-ленинизма при всеки политически, стопански и духовен провал на господарите. Примерите са стотици – плод на натрапчиви лъжи, грабеж и жестоки садистични убийства в...

Боливарската революция

Развитието на Боливарската революция, което до днес с институционални средства успя да постигне задоволяване на човешките нужди и разви известни възможности за хуманно поведение, отчита три основни препятствия – остатъчни капиталисти, остатъчни олигархични власти и остатъчни водещи медии. Много хора...

Революция или смърт

Страните от Латинска Америка винаги са били поставяни пред избора между революция и смърт. Още от началото на 19 век започват борбите за независимост и опитите за измъкване от примката на колонизатора, разграбил през изминалите две столетия богатствата на старите...

Федерацията на френскоговорящите анархисти изобличава насилниците

Федерацията на анархистите заклеймява репресиите от четвъртък, 14 май 2009 срещу 74 работници от газоснабдяването, борещи се срещу цялостното влошаване на социалните условия след отварянето на професионалния енергиен сектор за конкуренцията. След незаконното задържане на Жулиен Купа, приемането на постановлението...

Из „Нечути песни“

„Гибелта си Кръстьо сам вижда, той чува ледените стъпки на смъртта, която идва отдалеч. Той вижда и убийците си в „Надгробно видение“: Аз също любех правдата велика, бунтовник крачех в нощните тъми, но зъл тиранин в гроба ме натика, с...

Атентатът в „Света Неделя“

Задачите бяха очертани от другаря Марек (Станке Димитров). Те бяха следните: наказание на предателите, изменниците и провокаторите вътре в партията. Обезвредяване на известни органи на властта: обезвредяване на известни фашистки контрареволюционни елементи. За тая цел трябваше да се организира терористическа...

Капитализмът и собствените му кризи

Почти всички сгромолясали се империи през вековете са били жертва на собствено създадените си хронически болести за “Пари и власт“, наричани по новому кризи, предвестници на бъдеща гибел. Днешната глобална капиталистическа империя е навлязла вече в последния стадий на своето...

Откровени думи от Поли

В този брой отново ще представим творчеството на един млад анархист. Този път тя е момиче, от град Добрич, на 17 години. Представяйки се на читателите на „Свободна мисъл“, тя каза, че е много объркана, но обича смеха и това...

Долу Бог

„Толкова ужасно ще бъде състоянието на грешниците, че те ще огласят вечно с писъците си тъмните бездни на ада“ (из новозаветните християнски писания) Всемилосърден, Всемилостив, Всеопрощаващ и Всеблаг, а всеки хомо сапиенс дебнеш с взор жесток – в Теб не...

1 2 3