Профсъюзи или работнически съвети?

Съвременните работници от Източна Европа практически не познават явлението „бойни профсъюзи“, способни да стачкуват много седмици, да оказват физическа съпротива на полицията и на работодателите, да окупират предприятия. Реално погледнато, такива профсъюзи вече няма почти никъде в света. Изключение е...

Фалшив процес, реален риск

Действията срещу руския анархист Андрей Кутузов показват истинското лице на руското правосъдие. Какво е то? Сакато и безсрамно. Тюмен е голям град в Сибир. Там също има преследвани от държавата анархисти. Новата жертва на „борещите се с екстремизма“ руски закони...

Уроците на гражданската война

(продължава от миналия брой) Следващите статии по темата са откъси от книгата „Поуките от испанската революция“ на Ричард Върнън – английски анархист от италиански произход, историк и критик, приятел на една от дъщерите на застреляния в гръб от убийците на...

Анархизмът в Древна Гърция

Наченки на анархистка мисъл можем да открием още в древ­ногръцката философия. Първи за тях говори Анахарсис, роден през VI век пр. н. е. Анахарсис се подигравал на атинския законодател Солон, като го запитал как може да предпази хората от извършването на престъпления...

Анархотероризмът

Два дни преди годишнината от екзекуцията на Равашол в градския съвет на Париж избухва бомба. Терористът се казва Огюст Ваян. За първи път Огюст попада в затвора на 13 г. – заради пътуване без билет. По-късно заминава на гурбет в...

Резолюцията на ИАФ за терора

на Третия конгрес на Интернационала на анархистическите федерации (ИАФ), проведен в Карара (Италия) от 23 до 27 март 1978 г. Участие в работата на конгреса взимат 56 делегати и 348 наблюдатели или общо 404 души от 12 страни: Англия, Австралия,...

Създаването на федерацията

Годината 1919 отбелязва началото на бърз възход и превръщане на анархистическото движение в сериозен обществен фактор, с основаването на ФАКБ – събитие от голямо историческо значение за анархизма в България. По инициатива на излизащия тогава в. „Работническа мисъл“ се свиква...

Друг възглед за анархокомунизма

ПРЕДСТАВЕН КАТО ПРОЕКТОПРОГРАМА НА СОЦИАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ (продължава от предния брой) 18) Тежката жилищна криза, която изпитва пролетариатът от градовете и селата, недостатъчната и нехигиенична жилищна площ, остарелите и негодни постройки, казармените бекярски помещения в които условията не се различават съществено...

Социология на „социализма“

(продължава от миналия брой) ИНТЕРНАЦИОНАЛНОТО И СОЦИАЛНО СТАТУКВО НА „НРБ“ И ИЗХОДЪТ ОТ НЕГО И след овладяването на властта болшевиките продължиха да събират симпатиите на мнозина от работниците и мужиците, докато довършваха социаликономически остатъците на буржоазията и дворянството. На тях...

1 2 3