Капаните на ниското заплащане

България е страната с най-ниски заплати в Европейския съюз, българите са най-нещастни и не виждат никаква социална перспектива пред себе си. Ако направим един бегъл преглед на данните от Евростат, ще видим каква е стряскащата реалност. Средната за ЕС минимална...

Какво се случи с БДЖ?

Световната банка договори заем с правителството, като условията на заема са драстични съкращения на работни места в БДЖ. От години основната част от товарните превози (търговски, печеливши) са прехвърлени към частната БЖК, а за БДЖ останаха нуждаещите се от субсидия...

Из „Смешен плач“

… Смешен плач! Като че от Нимврода до Наполеона, от Камбиза до Вилхелма войната не представя едни и същите зрелища, една и същата цел с едни и същите средства. Като че Наполеон, в името на цивилизацията и Вилхелм, в името...

[Борбата продължава] Къде са работниците?

От първия „Първи май“ в Чикаго през 1886, когато 800 000 работници издигат „утопичното“ искане за 8-часов работен ден е изтекла доста вода. На гърба на работниците са празнували и Ленин, и Сталин, и Хитлер,… та дори и Станишев. Тази...

Само революция може да спаси Гърция

Из комюнике на тримата затворени членове на „Революционна борба“, затвора „Коридалос“, януари 2011 г. Бий фашистите! За пръв път в историята, във всички европейски страни и най-вече в тези, които са засегнати най-тежко от икономическата криза – всеки ден, все...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължава от миналия брой) Този свят има своята съгласуваност, която варира с интензивността и качеството на връзките, които ни привързват към всички тези същества и места. Само ние, лишени от всичко, изгнаници от всякъде, родени в бетонните кубове и избиращи...

Кой всъщност вдига цените?

(продължава от миналия брой) Това поне казва Голдман Сакс на своите едри инвеститори през 2005 г. в книжка, озаглавена „Инвестиране и търговия с индекса на суровините на Голдман Сакс“, раздадена предимно на пенсионни фондове и други подобни. Суровини като нефт...

ФЕДЕРАЛИЗЪМ ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗЪМ?

Човечеството живее на общества още от своето зараждане. От всички форми на организация, създадени в течение на историята, федерализмът и централизмът винаги са представлявали двата полюса на общественото съжителство. Те означават нещо повече от две различни технически форми на човешка...

Токов удар

Отново предстои поскъпване на тока. Едно от основните оправдания, като изключим вечната песен, че “така било в Европа”, е покриването на разходите за т.нар. “зелена енергия”. Звучи убедително, нали? Глупости! Погледнете си сметките, хора! Поне от края на миналата година...

1 2 3