Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Какви видове „зелен“ анархизъм има? В много от днешните форми на анархизма се подчертава значението на анархистките идеи като решение за екологичната криза. Тази тенденция започва още в края на деветнадесети век с...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Повечето анархоколективисти обаче смятат, че с времето, увеличаването на производството и сплотеността на обществото, парите ще изчезнат. Всички са съгласни, че накрая обществото ще бъде устроено по комунистическия принцип от всеки според способностите,...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Идеите на американските индивидуалисти анархисти логично стигат до същите заключения. Принципът „владение и ползване“ автоматично изключва наемния труд и съответно експлоатацията и потисничеството. Уилям Гари Клайн правилно посочва, че индивидуалистите анархисти в САЩ...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Индивидуалистът се бои да не бъде принуден да се включи в някаква общност и така да изгуби своята свобода (включително тази на свободната размяна с други хора). Макс Щирнер излага добре тази позиция:...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Когато правото на ползване замени собствеността в едно свободно общество, тя ще изгуби едно свое качество, което днес я освещава. Абсолютното право върху нея – право на „употреба и злоупотреба“ – ще бъде премахнато и...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Анархистите имат свои виждания за това как най-общо ще изглежда и ще бъде създадено едно свободно общество, но съзнават, че други форми на анархизъм и безвластнически тактики може да бъдат по-подходящи за други...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Какви видове анархизъм има? За всеки заинтересувал се от анархизма скоро става ясно едно – една-единствена форма анархизъм няма. Има различни школи на анархистката мисъл, различни видове анархизъм с множество разногласия по ред въпроси....

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Анархизмът е основан на принципа постъпвай с другите така, както искаш те да постъпват с теб в сходни обстоятелства. Анархистите не са нито егоисти, нито алтруисти – по въпросите на морала те са просто...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Етиката на анархизма Анархистките възгледи за етиката силно се различават, макар всички да считат, че човек трябва сам да развие своето собствено разбиране за етика. Всички анархисти са съгласни с Макс Щирнер, че...

1 2 3