Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Какви видове „зелен“ анархизъм има? В много от днешните форми на анархизма се подчертава значението на анархистките идеи като решение за екологичната криза. Тази тенденция започва още в края на деветнадесети век с...

Незападните анархизми

Преосмисляне на глобалния контекст Бъдещето на анархизма трябва да се оценява в глобален контекст. Всеки опит то да се разглежда на местно ниво ще даде изкривен резултат. Пречките пред анархизма са в основата си глобални. Местните условия определят единствено тяхната...

Що е анархокомунизъм?

Анархокомунизмът (анархистически комунизъм, наричан също безвластен или свободен комунизъм) е безвластно общество, тоест без йерархия, без принуда, без „прослойка паразити“ по думите на махновските анархокомунисти, където самоуправлението на хората, техните съюзи и взаимопомощта между тях са максимално развити. Пьотър Алексеевич...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Повечето анархоколективисти обаче смятат, че с времето, увеличаването на производството и сплотеността на обществото, парите ще изчезнат. Всички са съгласни, че накрая обществото ще бъде устроено по комунистическия принцип от всеки според способностите,...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Идеите на американските индивидуалисти анархисти логично стигат до същите заключения. Принципът „владение и ползване“ автоматично изключва наемния труд и съответно експлоатацията и потисничеството. Уилям Гари Клайн правилно посочва, че индивидуалистите анархисти в САЩ...

Антидържавност и аполитичност

» » » продължава от миналия брой А всеобщото избирателно право? – Лъжа, илюзия, фикция, измама, фокус-мокус, както и всичко останало. Признавам си откровено, аз съвсем не споделям педантичното преклонение на вашите радикални буржоа и вашите буржоазни републиканци пред всеобщото избирателно...

За един анархизъм от 21 век

» » » продължава от миналия брой Науката освобождава и… поробва Сегашното състояние на планетата, условията на живот на нейните обитатели, арогантността и бруталността на обществата, които са се венчали за „Науката“, водят до противоречиви заключения за нейните освобождаващи добродетели...

Анархия, Анархизъм. Въпроси и отговори

» » » продължава от миналия брой Индивидуалистът се бои да не бъде принуден да се включи в някаква общност и така да изгуби своята свобода (включително тази на свободната размяна с други хора). Макс Щирнер излага добре тази позиция:...

За един анархизъм от 21 век

» » » продължава от миналия брой Федерализмът може да има различни нива: блок, община, регион, между региони и пр. Всяка структура от едно ниво трябва да има равен дял в решенията, които се вземат на следващото ниво. Принципът на солидарност...

1 2 3 7