Накъде в пандемията?

Пандемията промени както обществата и икономиката в глобален мащаб, така и живота на всеки отделен човек. Тези промени варират според географската ширина, но могат да бъдат обобщени и разгледани като общ процес. Безпрецедентен дълг В битката с COVID-19 правителствата по...