Капиталът в ХХI век

(продължава от миналия брой) 12) Какво да се прави? Ролята на държавата в икономиката е предмет на разгорещени дискусии – едни призовават напълно да се „отмени“ държавата и да се разчита изцяло на пазарните механизми, а други, обратно, се стремят да...