Капиталът залага на всички коне

Избери по-малкото зло. Но как, щом капиталът залага на всички коне? Избери неолиберализма, а не нацизма. Но как, щом капиталът залага на всички коне? Избери толерантността пред нетърпимостта. Но как, щом капиталът залага на всички коне? Избери по-добрата от двете...

Парламент

Гледам сградата в града! Тази там до храма златен! Гледам я и не мога да разбера върху гробища ли е градена, или просто мъртви днес я обитават! Гледам сградата в града! Пълна все с лица незаменими, влизат и излизат през...

Речи

НЯКОИ МИТИНГИ се забиват в слуха като буря от строшени стъкла. Други ни вкарват в земетресения от обещания, евфемизми, заслепления и ни заглъхват ушите. Сблъскваме се с речи, които връхлитат като огнено торнадо и постепенно възпаляват дробовете ни. Има и...

Парламентарна демокрация

ЩОМ СВЪРШИ междучасието, елитите си взимат топката и я отнасят у дома. Ние, както винаги щастливи, че малко сме потърчали, че дори сме спечелили мача, оставаме да се гледаме ухилени и се заемаме да подравним вратите да подравним терена, да...

Ганчо Петришки: Обичам родината, мразя държавата

Ганчо Петришки е на 37 години, роден и живеещ в Пазарджик, женен, с едно дете. Баща му е „българин, от село, създадено от сърби“, майка му – „полякиня, от край, за който спорят поляци и немци“. Завършил средно образование и веднага...