Гъливер на 295 години

Корабният лекар Лемюъл Гъливер е достатъчно простоват по волята на създателя си – в различните ситуации проявява максимум неразбиране, за да провокира пространни обяснения от другите герои и да не остави и капка съмнение „какво е искал да каже“. Самият автор...