Томас Мюнцер и Селската война в Германия

Томас Мюнцер (1489–1525 г.) е германски религиозен проповедник, идеолог на германската реформация, преподавател по теология и анабаптист1. От 1523 г. е пастор в Алстед, където проповядва идеята за създаване на „царство божие“ на земята, за религиозно и социално равенство. Томас Мюнцер...