Парламентарна демокрация

ЩОМ СВЪРШИ междучасието, елитите си взимат топката и я отнасят у дома. Ние, както винаги щастливи, че малко сме потърчали, че дори сме спечелили мача, оставаме да се гледаме ухилени и се заемаме да подравним вратите да подравним терена, да...

Гъливер на 295 години

Корабният лекар Лемюъл Гъливер е достатъчно простоват по волята на създателя си – в различните ситуации проявява максимум неразбиране, за да провокира пространни обяснения от другите герои и да не остави и капка съмнение „какво е искал да каже“. Самият автор...