Унгарската социалистическа революция през 1956 г.

(тема с продължение) През ноември 1956 г. въстанието загива. През следващите години то е омаскарявано, а от началото на 1990-те за него в Унгария и другаде по света се говорят предимно полуистини – само онова, което минава за „национално“ и „антисталинистко“. Други...