8 МАРТ: Ден за борба, солидарност и обединение

Още в древността жените са водили борба за равнопоставеност в обществото, но дискриминация, потисничество и насилие, основани на полов признак продължават да съществуват по цял свят. На 8 март отбелязваме вековната история на организираните борби за икономическа и политическа еманципация...