АПОКАЛИПСИС – КОГА?

(продължава от миналия брой) ДНЕШНИЯТ РЕВОЛЮЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ Е НЕИЗБЕЖЕН И НЕПРЕОДОЛИМ РЕЗУЛТАТ ОТ РОБОТРОННАТА РЕВОЛЮЦИЯ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА Само през 2007 г. безработните са нараснали с 14 милиона. В нов доклад за същата 2012 г. на същата МОТ обаче се прогнозира,...

Случаят Сашо

Сашо Стойков е безработно момче на 23 години, което на 12 август трябваше да остане на улицата, заедно с болната си майка. По простата причина, че нямат жилище, и със съдействието на „добронамерени хора“, от 2006-та година живеят в общинско...

Никой не се спасява поединично

(тревожни мисли във време на просперитет) Работата върви към да остана без работа. Това не е фатално – имам някой лев спестен, а и за такива като мене се намира честна работа. Обаче имам доста приятели, за които не се...

ИДВАЩИЯТ БУНТ

(продължение от предходния брой) В предприятията работата се разделя все по-видимо на висококвалифицирани професии за изследване, за концепции, за управление, за координация и за комуникация, свързани с използването на всички познания, необходими за новия кибернетизиран производствен процес, и от друга...

Масови съкращения на железничари

След редицата спонтанни протести на железничари през 2009 и 2010 година, на които работниците от БДЖ и „Железопътна инфраструктура“ заявиха, че нямат доверие на синдикатите, които не защитават техните интереси, държавата подготви и нанесе своя ответен удар. Договорен е заем...

406 души освободени от работа в Кюстендилска област

406 души са освободени от работа от началото на годината в Кюстендилска област. Причината – намаляване на производството или закриване на предприятия. За миналата година броят на безработните е 3611, съобщи радио Благоевград. Извършените проверки от инспекторите в Дирекцията по...

КНСБ: безработицата може да надмине 10%

В края на 2008 и началото на 2009 г. заетостта отбелязва чувствителен спад спрямо 2007 и предходните години, съобщи председателят на КНСБ Желязко Христов. В производство на текстилно облекло наетите лица по официални данни са с 15 104 по-малко, в...

12% от младежите са безработни

По официални данни на националната статистика в края на миналата година безработните у нас са близо 180 000 души, от тях трайно безработни са повече от 50%. Безработните мъже са 93 000, а безработните жени са 84 000. Общо „икономически...

1 000 души остават без работа в Пловдив

Около хиляда души ще останат без работа до края на февруари в Пловдив и близките общини. Това съобщи областният координатор на КНСБ д-р Татяна Миран, цитирана от радио Пловдив. Строителната компания „СИЕНИТ“ освобождава 300 души, а 190 са съкратените от...

1 2 3