Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Първоначално в дейността на отделните общини се проявява известен „местен патриотизъм“ и не всички „колективи“ потеглят при „равен старт“ – някои са по-богати, други по-бедни. Както твърди Агустино Зухи, първоначално някои се противопоставят на...

Екоанархизъм или глобална катастрофа?

» » » продължава от миналия брой Съвременният германски колектив Niederkaufungen може да се счита за пример за истинска самоуправляваща се комуна. Близо до Касел, тя е създадена през декември 1986 г. и през 1995 г. в нея вече живеят 50 възрастни...

Екоселищата – самозаблуда или демагогия?

Основният закон на бизнеса е извличане на възможно най-висока печалба от каква да е дейност, което изисква възможно най-ниски разходи. Оттук и разходите за опазване на околната среда се оказват последна грижа. Единствено общественият натиск, от който често се възползва...

Изворче „извън системата“

Че Гевара е казал, че революционерите са водени от силно чувство на любов. Аз все си мисля, че хората, които искат да създадат нов свят, повече ги води чувство на нетърпимост или може би отвращение от света, в който живеят....