Кой и защо уби Христо Ботев?

Подир кървавия разгром на Парижката комуна – 21-28 май 1871 г., въдворяването на фанатичния революционер Сергей Нечаев през 1872 г. в пъклената душегубка, наречена Петропавловска крепост, и смъртоносното заболяване на всемирния бунтовник Михаил Бакунин, чиято смърт не закъснява – на 19 юни 1876 г., – третата...

Смешен плач

Плачете за Париж, столицата на разврата, на цивилизацията, школата на шпионството и робството; плачете, филантропи, за палатите на страшните вампири, на великите тирани – за паметниците на глупостта, на варварството, изградени с отсечените глави на толкова Предтечи, на толкова велики...

Януарски размисли

Ако за Ленин е уместно да остане препарирана и забравена мърша, то за Ботев това е недопустимо През януари 1917 г. Владимир Ленин е в Цюрих и изнася доклад за революцията от 1905 г. Броени дни преди свалянето на царизма...

Забранете Ботев!

Изповядвам единния светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото … Чакам събуждането на народите и бъдещия комунистически строй на целия свят. Забранете го, преди да се е превърнал, ако вече не е късно, в слоган за рекламни клипове на банкови услуги,...

Левски и Ботев – светци?

Българинът, напротив, каквато омраза храни против турчина, такава (може и по-дълбока, като е по-вета) и към чорбаджията и духовенството, тази непорината византийска воня, коя продаде и съсипа народа, а днес носи на шия ключовете на неговите окови. Претенциите Левски и...

Годишната подигравка 2 юни

 „ИЗХОДЪ ОТЪ ТУЙ ТЕЖКО И ГНУСНО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ СѪ НОВИТѢ ОКОВИ, НОВОТО РАЗДѢЛЕНИЕ НА ТИРАНСТВОТО, А НАРОДНАТА РЕВОЛЮЦИЯ, РАДИКАЛНИЯ ПРЕВРАТЪ, КОИТО СѪ ТРИУМФАЛНИ ВРАТА ЗА ВСѢКИ НАРОДЪ, ОСОБЕНО ЗА НАШИЯ, КОЙТО НѢМА ПРЕМИНАЛО, НѢМА НАСТОЯЩЕ, А ИМА ЕДНО САМО БѪДЕЩЕ...

Из „Смешен плач“

… Смешен плач! Като че от Нимврода до Наполеона, от Камбиза до Вилхелма войната не представя едни и същите зрелища, една и същата цел с едни и същите средства. Като че Наполеон, в името на цивилизацията и Вилхелм, в името...