Плоският данък и безработицата

Не че преди не бях чувал за Института за пазарна икономика, но обвързаността му с разпространението на двете книги за световната криза 2008-2009, които дискутирам тук, ме накара да се позаинтересувам повече от него. Определено поддържа внушителен сайт и развива...