Краят на „пазарната икономика“

Благодарение на експоненциалното развитие на технологиите, в близките 15-20 години стойността на жилищата, транспорта, храната, медицинското обслужване, облеклото, развлеченията, образованието и други продукти и услуги ще пада, докато в крайна сметка не стане равна на нула. Някои наричат тази демонетизация...

Случаят Сашо

Сашо Стойков е безработно момче на 23 години, което на 12 август трябваше да остане на улицата, заедно с болната си майка. По простата причина, че нямат жилище, и със съдействието на „добронамерени хора“, от 2006-та година живеят в общинско...